Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Gartner Symposium IT Expo 2018: Skap nye forretningsmodeller

Lars Ihle
16.des.2016 10:43:52

Gartner er kjent for sine storslåtte events og det årlige Symposium IT Expo er deres kronjuvel. I 2018 var tema  "Drive digital to the core" og gjennomgående for hele seminaret var fokuset på å bygge en helhetlig, digital plattform. I åpningsforedraget snakket de om vår kjernevirksomhet - nemlig digitale plattformer.

Peter Sondergaard åpnet med følgende observasjon; "Den digitale verden rundt oss er i konstant oppgradering. Kundeforventninger og konkurrenter oppgraderes og virksomheter må kontinuerlig oppgradere, bare for å holde tritt". Han påpeker videre at du kan gjøre mer enn å bare henge med og håndtere endringen. Du kan ta et aktivt lederskap, drive endring og bidra til å gjøre verden til et bedre sted!

Det er behov for en ny type infrastruktur som ikke bare vil endre forretningen, men også samfunnet og måten vi lever på. Han kaller dette "Civilization infrastructure" og påpeker at dette vil være den viktigste oppgaven for IT i løpet av det neste tiåret. Det vil danne grunnlaget for nye, digitale plattformer som gjennom utnyttelse av ny teknologi vil gå utenfor tradisjonell IT slik vi kjenner det i dag.

Den nye digitale plattformen vil tillate deg å delta i den digitale økonomien og økosystemer er den neste evolusjon innen digital forretning.

Sondergaard dykker deretter dypere ned i plattformen og snakker om fem hoved-domener som både er sammenkoblet, samtidig som de er gjensidig uavhengige av hverandre:

 1. Tradisjonelle IT systemer
  Dette domenet bygger på det som allerede har blitt bygget, som f.eks. datasentre, nettverk og applikasjoner. Et stadig økende antall selskaper beveger seg raskt til skyen, noe som betyr at IT ledere må balansere fokus mellom interne og eksterne tjenester, mellom cloud-tjenester og de systemene som er for vanskelige å flytte på. Parallelt må IT ledere fremdeles jobbe med å rydde opp i sin voksende portefølje av applikasjoner og systemer, ettersom dette driver forvaltningskostnader og hastighet. Tradisjonelle IT systemer spiller derfor fremdeles en kritisk rolle, ettersom det berører alle aspekter av forretningen. Fra front-office til back-office, fra kunder til partnere. Men, det stilles nå nye krav til kontinuerlig oppgradering og modernisering for å gjøre den en del av den digitale plattformen.

 2. Kundeopplevelse
  Den digitale opplevelsen er kanskje den eneste opplevelsen dine kunder har med ditt selskap. Når chatbots og virtuelle, personlige assistenter overtar, vil kanskje dine mobile apper og websider bli mindre relevante. Virtual Reality og Augmented Reality blir endel av hverdagen og opplevelsen som bedrifter tilbyr sine kunder. Dette er "opplevelsesøkonomien" hvor man bygger kundelojalitet gjennom å utnytte hendelser og situasjoner, eller såkalte "moments". Den fremtidige differensiatoren vil være de som evner å forstå kontekstuelle kundebehov gjennom avanserte algoritmer og intelligens.

 3. Internet of Things (IoT)
  Gartner mener at skal man lykkes med IoT må man beherske et sett av ulike disipliner hvor man bygger IoT strategien fra to ulike ståsteder samtidig. Fra forbruker IoT på den ene siden, til virksomhets IoT på den andre. Sondergaard påpeker at ting er fremdeles bare ting og at man ikke skal være for fokuserte på å telle antall sensorer. Uten systemer, software og ikke minst en digital plattform som gjør det mulig å trekke ut verdi av tingene, kommer man ikke langt. Plattformen må samtidig kunne håndtere den eksponensielle veksten av koblinger. Allikevel er det ikke teknologien i seg selv som er den vanskeligste delen. Derimot, det å re-designe og fornye prosesser og workflows og dataintegrasjon er de vanskeligste oppgavene. To tredjedeler av virksomheter har måttet endre på deres IT-miljøer for å kunne nyttegjøre seg av IoT teknologi. Når kravet til raske beslutninger øker, må IT ledere endre deres portefølje av analytics investeringer mot streaming analytics løsninger og sanntidsdata.

 4. Intelligens
  Den nye typen intelligens vil hovedsaklig være drevet av maskinlæring og kunstig intelligens (AI). Disse maskinene lærer fra erfaringer og tolker data på andre måter enn det vi mennesker evner å gjøre. Måten vi skaper forretningsinnsikter endres og avanserte algoritmer styrer handlinger, noe Gartner kaller algoritmisk intelligens. Maskinlæring beveger seg i datahastighet, ikke begrenset til release av nye koder!

 5. Økosystemer
  "Ecosystems is the future of digital" og handler om hvordan vi bygger evnen til å samhandle i en digital verden på tvers av markeder. Vi går fra tradisjonell verdikjede med mellommenn til et distribuert digitalt økosystem. Økosystemer gir grobunn for åpen innovasjon og i sentrum spiller API’ene og API management en viktig rolle. Videre påpeker han at selv om API’er et uunngåelig verktøy for utviklere, får de langt større betydning for virksomheten i sin helhet i fremtiden. API’er definerer nye forretningsregler i den digitale tiden og påvirker din samhandling med omverdenen og ikke minst din merkevare. IT ledere må derfor utdanne virksomhetens toppledelse om viktigheten av API’er og hvordan de påvirker den digitale strategien.

Avslutningsvis konkluderer Sondergaard med at det er opp til IT ledere å bygge digitale plattformer, som går utover typisk tradisjonell IT, med intelligens i kjernen. Disse plattformene vil tilrettelegge for digitale økosystemer, nye samarbeidsmuligheter og forretningsmodeller. Det vil bidra til at bransjer vil forsvinne og nye vil oppstå, men ikke minst vil det påvirke samfunnet og måten vi lever på.

Våre refleksjoner:
Oppsummert bekrefter dette at vi er på rett spor i vårt fokus på å bygge digitale plattformer og at rådene vi har gitt kundene våre holder vann. Samtidig er det en påminnelse om at oppgavene som står foran dagens IT- og forretningsledere er større og viktigere enn noensinne. Vi erkjenner at utviklingen går enormt raskt og at det vil kreve mye av oss å være i forkant i tiden som kommer. Samtidig gir det oss en stor dose inspirasjon og energi til å fortsette arbeidet med å hjelpe våre kunder med sin digitale reise og med overgangen til digital forretning.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digitalisering