Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

De viktigste overskriftene fra Gartner IT Symposium/Xpo 2019

Jonas Bariås
11.des.2019 08:53:50

IT symposium/Xpo 2019 i regi av Gartner omtales som en av de viktigste møteplassene for IT-ledere. Under årets konferanse ble det tradisjonen tro delt ut flere interessante spådommer om økende teknologitrender for de neste fem årene.

Tema for konferansen var Winning In the Turns; Hvordan skal bedrifter overleve i et marked som byr på både tekniske og organisatoriske svingninger?

Finn deres techquilibrium

I følge Gartner vil vi i de kommende årene potensielt møte flere endringer og omstillinger enn vi har gjort de foregående femti. Med dagens teknologi vil svingningene i markedet komme hyppigere og være mer omfattende enn tidligere, noe som setter store krav til virksomheters evne til å snu seg raskt. De som er mest tilpasningsdyktige vil få store konkurransefortrinn.

For at bedrifter skal bli konkurransedyktige handler det om å finne "techquilibrium". 

– Gartner definerer techquilibrium som balansepunktet mellom digitale og tradisjonelle evner og verktøy. Det handler om å å finne den riktige miksen, for alle bransjer behøver ikke være like digitale. De som er lengst unna en god balanse er størst utsatt for disrupsjon, forklarer Espen Stensund, konsulentdirektør i Communicate.

– Det interessante med techquilibrium er at balansepunktet stadig vil forflytte seg, etter hvert som vi blir mer vandt til digitale alternativer og reguleringer moderniseres. Det finnes mange eksempler på at man bare kan være så digital som markedet er modent for. Mange selskaper har gått under fordi de var for tidlig ute med nyvinninger og ble spist opp av gigantene på markedet, fortsetter Espen.

Les også: Forretningsverdier fra rask digital utvikling

Alle må akselerere de teknologiske initiativene sine, mener Gartner og oppfordrer IT-lederne til å ta større plass. Overraskende mange toppledere rådfører seg ikke med IT-lederen i virksomheten, noe som fører til reaktive og defensive beslutninger fra toppen. Med dagens teknologi har alle muligheten til bli mer proaktive og offensive.

Endringsvilje og mangfold er alt annet enn hype

For å være rustet til å takle svingningene kreves en kultur som er positiv til endringer. Gartner poengterte at nysgjerrige og lærevillige ansatte er gull verdt i tider med stor usikkerhet og hyppige endringer.

– Det handler om å tørre og feile. Ledelsen må skape en kultur hvor det er lov til å dele ideer og frustrasjon, teste nye ting og lære, sier Espen. 

Les også: En vellykket endringsprosess er avhengig av psykologisk trygghet

Fremtidens arbeidsplasser består av mennesker fra ulike land og generasjoner. Den mye omtalte millenniumsgenerasjonen har helt andre forventninger til en arbeidsplass enn hva eldre, mer erfarne personer har. Det setter større krav til ledere, siden yngre mennesker i større grad er opptatt av motivasjonsfaktorer i jobben.

– Teknologien utfordrer lederne. Mange har vokst opp med Facebook som gir feedback på sekunder. Unge forventer hyppig respons, som gjør de mer utfordrende å lede. Vi må lytte mer, se hver enkelt og tilpasse oss menneskene vi ansetter. Organisasjoner kan ikke lenger ha en “one size fits all” kultur – det skal være rom for alle.

Tverrfaglige team er veien å gå

Et annet begrep du bør bemerke deg er Fusion Team. Det handler om å involvere forretningssiden som en del av utviklerteamet. Det er ikke uvanlig at IT-avdelingen gjerne tror at prosjekter kun trenger å involvere dem selv. Akkurat som at IT-ledelsen bør involveres i forretningsmessige diskusjoner, bør forretningen involveres i digitale initiatier. Hvis ikke vil 90% av alle Lean- og DevOps-initiativer feile, mener Gartner.

– Suksess i store IT prosjekter er avhengig av tverrfaglige team som inkluderer fagspesialister fra forretningssiden. «Fail Fast» er ofte misforstått da målet ikke er å feile, men å jobbe iterativt frem mot målet og lære av feilene. Et såkalt Fusion Team forhindrer at utviklere jobber med en løsning i 6-12 måneder for så å finne ut at de har misforstått. Å samle tverrfaglige ressurser under utvikling og la de gi hverandre kontinuerlig tilbakemeldinger sørger for raskere identifisering av misforståelser og feiltolkninger, og skaper store kostnadsbesparelser og bedre resultater, sier Espen.

3 av 4 vil ta i bruk en digital tjenesteplattform

Innen 2021 vil tre av fire store selskaper ha implementert en hybrid digital tjenesteplattform, spår Gartner. Dette gir de store selskapene et godt fundament til å stå i svingningene som vi vet kommer. En digital tjenesteplattform gir bedriftene den smidigheten som kreves for å møte alle endringene som kommer. Alle bedrifter uavhengig av størrelse kan høste av de enorme fordelene en digital tjenesteplattform gir.

Vil du vite mer om hva du kan oppnå med en digital tjenesteplattform? Klikk på bildet under for å lese om hva entreprenørkonsernet Kruse Smith lærte i løpet av det første året med deres digitale tjenesteplattform.

Gunnar Skeie Frokostseminar

– Vi er i ferd med å endre prosessene våre radikalt

Gunnar Skeie, leder Virtual Design & Construction i Kruse Smith

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digitalisering