Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Dette betyr «rask digital utvikling» for din virksomhet

Kjetil Abrahamsen
22.mai.2019 16:05:08

Deling av informasjon og tilgang på data er noe alle selskaper sliter med, men en viktig forutsetning for å skape det vi kaller rask digital utvikling. Siden Communicate ble grunnlagt på 90-tallet har selskapets arbeid tatt utgangspunkt i et slagord:

«All relevant informasjon tilgjengelig, hvor som helst og når som helst.»

Vi mener dette er et slagord som aldri vil miste sin kraft. Verden har endret seg radikalt siden 1996, mye takket være mulighetene teknologien har gitt oss. Men behovet for tilgang til riktig informasjon står like sterkt som før, om ikke sterkere. Det eneste som har endret seg er mengden informasjon vi kan få tak i. Her ligger nøkkelen som får den digitale transformasjonen til å skyte fart.

Feilen mange ledere gjør

Mange ledere i Norge har en misoppfatning av at de vil lykkes med digitaliseringsprosessene ved bare å investere i nye løsninger. Store deler av IT-budsjettene går til anskaffelse av verktøy og applikasjoner, som dekker behov en tror en trenger. Utfordringen er at systemene som håndterer alt en virksomhet har behov for; økonomi, salg, logistikk, prosjektstyring og så videre, ikke kommuniserer med hverandre.

Resultatet blir at man jobber i siloer, hvor kun én avdeling har enkel tilgang til informasjon som er relevant for flere. Det er lite effektivt og bremser verdiskaping. Mange har erfart at man ikke automatisk blir mer lønnsom eller bedre likt av kundene ved å investere i ny teknologi. De har ikke forstått at det digitale skiftet handler om mye mer enn systemer, berøringsskjermer og kule IT-løsninger. Det har kostet dem mye tid og penger.

Derfor utfordrer vi kundene våre til å tenke annerledes og rette fokuset mot egen forretning og egne prosesser, fremfor å henge seg opp i kravspesifikasjoner og teknologi.

Les også: Slik fungerer en digital tjenesteplattform

Rask verdi

Noen få, enkle spørsmål er styrende for vårt arbeid med å skape rask digital utvikling i norske selskaper:

- Hva er målene deres?
- Hvordan vil denne tjenesten hjelpe deg med å nå målene? 
- Hvilken verdi gir det selskapet ditt?
- Hva slags informasjon trenger du for å få til dette?

Vi er trent opp til å lete etter produkter som skal løse utfordringene våre. Men hvis du ønsker å realisere målene i strategien deres, skape mer effektive prosesser og levere bedre tjenester, er det tilgangen på informasjon som bør ha din absolutt høyeste prioritet. Derfor bør du også tenke i retning av en digital tjenesteplattform.

En digital tjenesteplattform vil tilgjengeliggjøre informasjon og data på tvers av kjernesystemene til en virksomhet. Den fungerer som en teknologisk grunnmur, kobler hele virksomhetens IT-systemer sammen og gjør det mulig å skape et velfungerende, sømløst økosystem. 

Denne evnen har mange verdier for en virksomhet:

  • Tjenesteplattformen vil gi optimale forutsetninger for at din virksomhet kan realisere deres ambisjoner om digitalisering og transformasjon.

  • Den vil styrke virksomhetens gjennomføringsevne. Dette innebærer at dere enklere og raskere vil kunne gjennomføre tiltakene som kreves for at dere skal realisere deres overordnede strategi

  • Tjenesteplattformen løsriver virksomheten fra gammel, utdatert teknologi. Det medfører at utviklere vil kunne jobbe med et høyere tempo og øke innovasjonstakten. Samtidig vil kjernesystemene avlastes, noe som resulterer i bedre ytelse og at virksomhetens eksisterende datagrunnlag styrkes.

  • Ved å forenkle og automatisere arbeidsprosesser, vil du frigjøre tid, kompetanse og ressurser. Dermed vil ansatte kunne bruke mindre tid på unødvendig, internt byråkrati og mer tid på å skape gode kundeopplevelser.

  • Du vil lære enormt mye om selskapet og kundene dine. Denne kunnskapen vil du kunne bruke som et utgangspunkt for innovasjon rundt produkter og tjenester.

  • Du vil raskt kunne legge til nye tjenester på toppen av plattformen og gjøre kontinuerlige forbedringer, etter hvert som dere henter inn data.

  • Tjenesteplattformen reduserer risikoen ved oppgraderinger og/eller utskiftninger av virksomhetskritiske systemer og gjør det mulig å gjennomføre disse prosessene raskere og smidigere enn før.

Rask digital utvikling i praksis

Ved å tilgjengeliggjøre informasjon for våre kunder, hjelper vi de med å skape en smartere og mer lønnsom virksomhet. I kundehistorien under vil du lære mer om hvordan REMA 1000s digitale tjenesteplattform har hjulpet virksomheten med å utvikle tjenester som forenkler og effektiviserer hverdagen til deres ansatte.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling