<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Kjetil Abrahamsen


Recent Posts

Mindre fagprat, mer involvering

28.jan.2019 23:01:06 / by Kjetil Abrahamsen posted in Digital plattform, Digitalisering

Digitalisering forbindes ofte med kompliserte prosesser og faguttrykk de færreste utenfor bransjen forstår, men trenger det å være sånn? Kjetil Abrahamsen, regional direktør og strategisk rådgiver i Communicate, mener det er på høy tid at snakken om digitalisering tones ned.

Les mer