<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Lars Ihle


Recent Posts

Gartner om digitale plattformer

16.des.2016 10:43:52 / by Lars Ihle posted in Digitalisering, Digital tjenesteplattform

 Gartner er kjent for sine storslåtte events og det årlige Symposium IT Expo er deres kronjuvel. Årets tema var "Drive digital to the core" og gjennomgående for hele seminaret var fokuset på å bygge en helhetlig, digital plattform. Nok en gang var Communicate til stede og vi velger i denne oppsummeringen å fokusere på åpningsforedraget, ettersom det ligger nærmest vår kjernevirksomhet - nemlig digitale plattformer.

Les mer