Gammel eller ny teknologi - for brukeren eller bedriften?

Stine Mathisen
25.jan.2022 23:56:29

Vi har snakket med noen av våre konsulenter og forhørt oss om hva de mener har vært kundenes største utfordringer i året som er gått, og hva som vil være det viktigste å ha fokus på i 2022. Resultatet er en artikkelserie som går gjennom punktene, tema for tema! Velkommen til fagprat! 

I forrige artikkel, stick to your business model, ble det snakket om viktigheten av å holde seg til den forretningsmodellen man har satt. Det er på tide å ta et steg tilbake og få oversikt. Hvilken teknologi har man? Hva er overflødig? Og hva gagner misjonen og visjonen, slik det bør?  

Hvorfor?

Og nettopp i tråd med det som ble tatt opp her, påpeker en av våre arkitekter, Glen Thomas Berger, at mange ikke forstår hvorfor de skal ta i bruk ny teknologi og hva den skal løse. 

- De fleste vet ikke selv hvorfor de trenger teknologien, og ser ikke nødvendigvis behovet. Mange sitter på teknologi som har fungert helt greit i 20 år. Hvorfor skal de endre på det nå?

Se siste medieblikk: Bort med bruk-og-kast samfunnet

Del to av artikkelserien omhandler dermed hvorvidt man skal holde seg til teknologien som alt er i bruk, eller om ny teknologi er det som vil drive bedriften i riktig retning. Hva ligger bak beslutningen? Og hvem gagner teknologien egentlig? Brukeren, eller bedriften? 

Hold følge

Å ta i bruk nyere teknologi har en hel del fordeler, og er en verktøykasse som gir tydelige konkurransefortrinn. Der eldre teknologi krever at en del gjøres manuelt, kan nyere teknologi bidra til å forenkle prosesser, forteller Glen Thomas. 

- Tidligere måtte hver kunde melde inn målerstand på strømmåleren sin manuelt. Nå har vi fått ams-målere som rapporterer forbruket direkte til nettselskapene i nær sanntid. Dette igjen har muliggjort at strøm kan faktureres på timesnivåer. Det samme gjelder smarte målere av vannforbruk hos husstander, som gjør at vannverket hos kommunen blant annet kan avdekke vannlekkasjer i vannrør, forklarer han. 

Men til syvende og sist, handler det om at bedriften blir forbigått av konkurrenter om de ikke satser på teknologi. De ender da opp med gamle løsninger som gir dårligere brukeropplevelser til kundene enn hva konkurrentene kan tilby. Om man ikke har kunder, hjelper det ikke å spare ressurser på andre områder. 

Og jo lenger man venter, jo vanskeligere er det å hente inn forspranget. For det teknologiske kappløpet, det går bare fortere og fortere. 

Det gode gamle

Så det er ikke mangel på fordeler med fornyelse, men det kjente er trygt, og investeringer medfører usikkerheter. Samtidig vet de fleste godt at fornyelse og ny teknologi er med på å utnytte ressurser og optimalisere prosesser. 

For mange handler det om regnestykket mellom risiko og lønnsomhet. Hva koster det å ta i bruk ny teknologi, og hva sparer man inn i etterkant? Og hva taper man egentlig på å la det fungere som før?

- Det er en trygghet i prosesser og teknologier som har funket frem til nå og gjør jobben, fremfor ny teknologi bedriftene ikke forstår behovet for. Når de ikke ser eller forstår behovet, er det svært vanskelig å økonomisk skulle forsvare å bruke store summer på investering, forteller Glen Thomas. 

Begrunnet handling

En av de største utfordringene han ser når bedriftene først tar steget mot å ta i bruk ny teknologi, er at det er fort gjort å tenke for mye på teknologien, og for lite på behovet som ligger til grunn. Det samme gjelder arbeidsprosessene, og hvordan brukerne vil bli påvirket. 

- Det må starte i riktig rekkefølge. At en ikke tenker på teknologien først, men heller behovet eller formålet den skal dekke. Som med virksomhetsarkitektur og arbeidsprosesser, og at man kartlegger det først og snakker med alle brukerne og involverer dem tidlig i prosessen, forteller han. 

Les mer: Byggebransjen er moden for endring

Han mener det er for lite testing i tidlige stadier. Ofte ser man at bedriftene tenker at de kan begynne å lage test-strategier og test-caser mot slutten, etter at man har utviklet noe, istedenfor å lage det først. Man risikerer å sitte igjen med et produkt som ikke dekker behovene til sluttbrukerne

Så hva bør man gjøre?

For å finne riktig teknologi for bedriften og dens kunder, og samtidig få til en sømløs overgang fra gammel til ny teknologi, er det et noen klare råd: 

  • Bli ikke sittende på gammel teknologi ubegrunnet
  • Benytt fagfolk og få rådgivning i et tidlig stadium
  • Involver brukerne og kartlegg målgruppens behov
  • Ta i bruk rammeverket som finnes fra før, og jobb ut ifra det
  • Tenk ikke på teknologien først
  • Hopp ikke på utviklingsbølgen kun for å henge med
  • Bruk god tid og invester i å kartlegge virksomhetsarkitekturen og arbeidsprosesser
Anders og Tor-Erik

Følg med på utviklingen!

Dagens teknologi gjør at man kan bevege seg i en hastighet som aldri før, men uten forankring i kultur, og en kundesentrisk tilnærming er det vanskelig å utnytte potensialet. Les mer her → 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling