Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Hvordan øke verdiskaping i en digital verden?

Jonas Bariås
23.okt.2019 11:19:00

Digitalisering kan skape enorme verdier for virksomheter og forbrukere. Gjennom fornyelse, forbedring og ikke minst forenkling handler det på den ene siden om å gjøre virksomheten mer lønnsom, forutsigbar og effektiv, og på den andre siden om å skape herlige kundeopplevelser. 

Men dette visste du jo allerede, selvsagt. Det som er verre å forstå er hvordan du når destinasjonen, som du så klart og tydelig har sett for deg mellom forsøkene på å finne ut hvordan nettopp du bør angripe digitaliseringen:

En digital virksomhet som jobber raskere, smartere og bruker data som grunnlag i viktige, strategiske beslutningsprosesser. Du er ikke lenger redd for at de største selskapene i verden skal ta knekken på deg med ny teknologi, fordi du vet at dere er rigget for å ta i bruk den nyeste teknologien og ta nye tjenester til markedet raskt. Analogt arbeid er erstattet av automatiserte prosesser, som lar de ansatte fokusere mer på oppgavene som faktisk skaper verdi. Etter at dere fikk bedre tilgang på data har kundetilfredsheten blitt historisk god, og virksomheten har et eget innovasjonsteam som kontinuerlig jobber for å videreutvikle tjenester og prosesser, for stadig å gi dere nye konkurransefortrinn. 

Hvor starter du? 

4. desember arrangerte Communicate frokostseminar i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger og Microsoft. Her delte 4 foredragsholdere med ulike roller og fra ulike sektorer erfaringer om grepene du må gjøre for å øke verdiskapingen i en verden som stadig blir mer digital. 

Blant foredragsholderne var Kjetil Abrahamsen, regionsdirektør og strategisk rådgiver i Communicate. Han fortalte om 5 områder alle selskaper bør fokusere på i digitaliseringsarbeidet: 

 1. Informasjon
  Informasjon er nøkkelen til effektivisering og automatisering. Vi er dessverre trent opp til å lete etter produkter, men ved å fokusere på hva slags informasjon du trenger for å løse ulike oppgaver, er det lettere å utvikle funksjonalitet som gir verdi.

 2. Involvere sluttbrukerne tidlig
  Hvem vet bedre hva brukere vil ha enn dem selv? Ingen. Det betyr ikke at de kan gi deg fasiten fra start, men ved å lytte til deres ønsker og meninger fra start vil tiltakene gi raskere verdi.

 3. Beskriv ønskene dine godt
  En god bestilling legger grunnlaget for et godt arbeid. Brukerhistorier som beskriver oppgaven som skal løses og verdien det gir for sluttbrukeren gir et godt utgangspunkt for rask digital utvikling.

 4. Gjør endringer i små biter
  Det er viktig å ha respekt for læring i prosessen du er inne i. Deler du opp prosjekter i mindre biter vil du kunne teste ut flere ideer, så du finner ut hva som fungerer best for dere. 

 5. Samle data
  Datainnsamling er et must for at virksomheter skal lykkes med å effektivisere og forbedre måten man jobber på.

– Det er ingen hemmelighet at data har stor verdi for selskaper som vet hvordan de utnytter den. Utfordringen er å vite hvordan. Problemet er at de aller fleste angriper problemet helt feil, sier Kjetil.

Vil du ha flere gode tips? Her er 10 ting du må tenke på for å skape rask digital utvikling.

Nye produkter er ikke alltid løsningen

– Vellykket digitalisering og digital transformasjon handler om mye mer enn å investere i nye produkter og software. Dessverre er vi trent opp til å lete etter produkter som løser problemene vi har akkurat nå. Men hva med det som kommer senere? Er det ikke bedre å legge ressursene sine i noe som vil gi hele virksomheten verdi i lang, lang tid? Hvis man virkelig ønsker å endre måten man jobber på, er det tilgang på informasjon – og hvordan man bruker den – som er det viktigste, ikke hvilke systemer man bruker for ERP, regnskap og så videre, fortsetter han. 

– Samtidig er det viktig å ha respekt for kulturen i selskapet og menneskene som er midt oppi digitaliseringen. Det er en krevende prosess, som krever endring og gir mye læring. Du vil aldri lykkes med digitaliseringen hvis du ikke får hele virksomheten til å omfavne initiativene. Det skal vi også innom, legger han til. 

Glem teknologi, tenk brukere og verdi

Som strategisk rådgiver jobber Kjetil til daglig med å sørge for at norske virksomheter får mer ut IT-investeringene sine. Han forteller at årsaken til at IT-prosjekter har fått et velfortjent rykte på seg om å gå langsomt og gi lite verdi til sluttbrukerne, ofte handler om at kundene fokuserer på feil ting: Teknologi.

– Altfor mange snakker om systemene de skal bruke, ikke om hva de ønsker å oppnå. De glemmer å involvere brukerne, som faktisk skal ha nytte av dette. De som våger å gå andre vei lykkes mye bedre med tiltakene de gjør, avslutter han.

Les også: Verdiene av å skape rask digital utvikling

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digitalisering