Slik planlegges fagprogrammet på Integrasjonsdagene 2019

07.apr.2019 22:09:20

blog2 1920x1080I år besvares fire av de viktigste spørsmålene ledere bør stille seg!

De fleste ledere har innsett at endring haster. Det investeres derfor for å bygge nye digitale grunnmurer slik at virksomheten 1) jobber smartere og mer rasjonelt, og 2) får bedre evne til raskere å komme til markedet med nye tjenester og løsninger.

Samtidig er det en kjensgjerning at næringslivet og forbrukere driver rovdrift på samfunnet rundt oss. Før Integrasjonsdagene sparker i gang har verden brukt opp jordas ressurser for dette året. I 2018 kom Earth Overshoot Day 1. august. I årene som kommer flytter denne datoen seg i feil retning. Faktum, ifølge en artikkel på NRKs nettsider, er at om alle hadde levd som nordmenn, hadde vi behøvd 3,6 jordkloder. Hvor lenge bør vi bruke mer enn hva vi har, og hvordan kan vi som teknologibransje snu dette?

Lær mer på Integrasjonsdagene 2019
LES MER

Jern og hjerne

2019 er et viktig år. Vi må jobbe for at utviklingen havner over i riktig retning, og ledere må sette handling foran ord. Selv om mennesker har skapt store problemer med teknologi, er det ikke teknologiens feil. Maskinene gjør det menneskene ønsker, og det er en rivende utvikling i samspillet mellom jern og hjerne. Nå må vi sammen sikre at teknologibransjen bruker disse unike teknologiske mulighetene til det beste for samfunnet. Det er faktisk den bransjen i næringslivet som dikterer utviklingen, og dermed sitter på muligheten til å løse store og komplekse problemer.  

Fremtidens tjenester og løsninger må utvikles på måter som er mer bærekraftige, og forretningsmodeller bør være sirkulære. Ressurser må brukes bedre, lengre, og vi må skape mindre avfall. Det er med det som bakteppe at Integrasjonsdagene 2019 knytter sammen mennesker og maskiner for å skape rask digital utvikling som gir en større og bedre mening. Flere problemer må løses samtidig, og inntjening og miljøhensyn vil kombineres i fremtidens smarte forretningsmodeller.

Fire viktige spørsmål for ledere og strateger

Når mennesker og maskiner møtes, må målet være å skape det som er mest meningsfylt. I planleggingen av det faglige innholdet for årets Integrasjonsdager spør vi oss:

Hvordan drive rask digital utvikling med mening?

Toppledere, operative og strategiske IT-ledere, og virksomhetsarkitekter er alle med på digitaliseringen av virksomheten, men fra ulike ståsted. Vi skal granske hvordan drive utvikling med mening, og hvordan skape det beste samspillet innad i virksomheten, og mot partnere, leverandører og kunder.

Hvilken form tar fremtidens forretningsmodeller?

Lønnsomme forretningsmodeller må kombinere samfunnsansvar med inntjening. Kundenes gunst vil vinnes av de med tjenester som forenkler og forbedrer.

Hvordan skal maskinen og teknologen jobbe best sammen?

Integrasjonsdagene tar rollen som brobygger mellom forretning og IT på alvor. I løpet av de to dagene i Halden presenteres foredrag som tar for seg de ulike sidene ved mennesker og maskiner.

Hvordan kan man skape etiske, bærekraftige og lønnsomme tjenester?

Nye generasjoner arbeidstakere og forbrukere har andre verdier enn de foregående. De er villige til å betale mer, om produktet er bærekraftig. De tar verdens utfordringer innover seg, og fatter beslutningene deretter. Hvordan kan man utvikle på en måte som vinner hjertene til nye generasjoner?


Vil du vite mer? Sjekk ut nettsiden til konferansen her

Lær mer

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om integrasjonsdagene