<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">
Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Rask digital utvikling

Ranja Pedersen
04.mai.2018 11:00:54

Alle bedrifter står overfor store endringer. Digitalisering og nye rammebetingelser i markedet kommer med både utfordringer og muligheter. Nytenkning og innovasjon som støtter nye forretningsmodeller er nå virksomhetens viktigste forutsetning for å lykkes.

1200x800_RaskDigitalUtvikling_Integrasjonsdagene1-kopi

Evnen til å jobbe hurtig og samtidig smidig, er to kritiske faktorer for en bedrift som skal lykkes i dagens marked. En fellesnevner for selskaper som er langt fremme i sin digitale utvikling, er evnen til å utnytte transformative teknologier. Dette gjøres ved bruk av moderne arkitekturprinsipper og ikke minst en digital plattform i bunn.

Digitalisering handler i stor grad om utnyttelse av nye teknologier for å lansere nye, digitale tjenester raskt til markedet, levere bedre kundeopplevelser, automatisere tidkrevende prosesser og tilrettelegge for BI og Analytics.

En forutsetning for å lykkes med dette er at kjernesystemer frikobles fra etablerte siloer og at data tilgjengeliggjøres for hele virksomheten. Løsningen er å bygge en digital plattform (Hybrid Integration Platform), på en moderne arkitektur (Pace Layer Architecture). Denne kombinasjonen kaller vi en Digital Tjenesteplattform.

Skalerbare løsninger med en fremtidsrettet tjenesteplattform

Fremtidens vinnere har fleksible og skalerbare løsninger som gir rom for hyppige og nødvendige endringer. Med en digital og fremtidsrettet tjenesteplattform i bunn er det enklere å integrere byggeklossene som kreves.

Integrasjonsdagene 2018 handler om «Rask digital utvikling» og du får med deg viktige tema som Plattformrevolusjonen, Rask digital ledelse og ulike Sessions.

 

De aller viktigste spørsmålene vi stiller under årets dager i Halden er:

  • Hvordan oppnå hastighet i et selskap som er bygget for størrelse og styrke?
  • Hvilke trender vil påvirke oss mest?
  • Hvordan innovere og utvikle strategier uten å vite hvordan fremtiden vil se ut?
  • Hvilke teknologier, verktøy og metoder benyttes av de beste?

 

Kort fortalt ...

Rask digital utvikling

 

New call-to-action 

Nyhetsbrev på mail