Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Hvordan utvikle en god strategi for digital tjenesteplattform?

Jonas Bariås
26.jun.2020 14:47:02

En digital tjenesteplattform vil gi optimale forutsetninger for at din virksomhet kan realisere sine ambisjoner om digitalisering og transformasjon. Men for at en tjenesteplattform skal gi mest mulig verdi, må den bygges på riktige premisser.

Selv om grunntanken for tjenesteplattformen vil være den samme for ulike virksomheter, varierer behovene i så stor grad at det ikke finnes et riktig svar på hvordan den burde bygges. Det er også årsaken til at en tjenesteplattform ikke kan kjøpes som ferdig hyllevare. 

I stedet må den tilpasses etter enhver virksomhets ulike behov. Den beste og mest effektive måten å muliggjøre dette på, er å starte prosessen med en strategisk tilnærming.

Les mer om vår tjeneste: Strategi for digital plattform

– Strategien legger grunnlaget for utviklingen av selve plattformen, så det gjelder å identifisere virksomhetens faktiske behov. Når du vet hva du trenger, kan du definere tydelige mål og konkrete tiltak. Det sikrer både kvaliteten og fremdriften i prosjektet, påpeker Erik Stuve Johansen, lead architect i Communicate. 

Tre ulike faser

Omfanget av strategiprosessen vil variere ut ifra kundens størrelse og kompleksitet, og dette scoper vi før vi begynner arbeidet. Typisk ser vi for oss 4-8 ukers varighet.

  • Fase 1: Definere visjon og mål for plattformen
  • Fase 2: Gjennomføre digital modenhetsanalyse
  • Fase 3: Presentere design og løsningsforslag

I videoen under forteller Erik mer om hva de ulike fasene innebærer (artikkelen fortsetter under):

HubSpot Video

 

Så kommer millionkronersspørsmålet: Hva er det som gjør en strategi for digital tjenesteplattform god? Her kommer noen tips fra Erik til deg som ønsker å sikre at all tid og innsats som legges i prosessen, ikke blir forgjeves.

1. Utnevn en intern prosjektleder

– En leveranse som dette er et lagspill. Derfor er det viktig at arbeidet forankres internt, både på forretnings- og IT-siden. For at våre rådgivere og teknologer skal kunne bruke sin fulle kompetanse, må kunden legge til rette for at de får alt de trenger. Det er viktig med god delingskultur. Det gjelder først og fremst informasjon, men også tiden til de riktige personene i virksomheten. Med en dedikert prosjektleder internt hos kunden er sjansen større for at gjennomføringen går smertefritt og at eventuelle avvik og utfordringer løses. 


2. Bryt ned virksomhetens strategi

– En overordnet strategi er ofte inspirerende og bygget opp av store ord. Men hvis det skal være mulig å konkretisere hvordan den digitale tjenesteplattformen skal hjelpe til med å realisere strategien, må den brytes ned. Ledelsen må forenes om felles mål og ambisjoner for hele virksomhetens digitale utvikling. Tjenesteplattformens oppgave er tross alt å understøtte forretningsmessige behov. 

3. Tenk verdi før teknologi

– Mange blir for opphengt i teknologi i prosesser som dette, i stedet for å tenke på selve problemet som skal løses. Tenk på hva dere faktisk ønsker å få til. I den digitale modenhetsanalysen er det fremtidsperspektivet som setter føringene. Det er nå-tilstanden i forhold til ønsket tilstand som er viktig. 

4. Ha tilgang til rett kompetanse

– Strategiprosessen og selve utviklingen av tjenesteplattformen kan ikke gjøres av hvem som helst. Det krever spesialkompetanse fra både rådgivere og teknologer. Uten riktig erfaring, øker risikoen for at kunden bruker tid og ressurser på prosjekter som ikke gir verdien de blir forespeilet. Derfor anbefaler vi å bruke selskaper som spesialiserer seg på tjenesteplattformer, når man beslutter å starte dette arbeidet. 

Communicate_Tjenesteplatform_Master03_H-264-thumb-1

Rask digital utvikling med digital tjenesteplattform


Les mer om hva din virksomhet kan oppnå med en digital tjenesteplattform her →

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digital tjenesteplattform