Verdien av data og hvordan du frigjør den

Jonas Bariås
25.aug.2021 09:10:34

Med tilgang til riktige verktøy og kompetanse kan data gi store konkurransefortrinn. I denne artikkelen lærer du hvordan du frigjør disse verdiene.

Den stadig økende mengden data som samles inn er en potensiell gullgruve for aktørene i retailnæringen. Evner du å bruke den riktig, vil du ha gode forutsetninger til å ligge i front av det digitale kappløpet.

Lyst til å lære mer? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld meg på!

Men systemene som samler data er i utgangspunktet ikke laget for å dele de videre. I tillegg er det få virksomheter som har en digital infrastruktur som understøtter sømløs dataflyt. Derfor sliter mange med å utnytte verdiene som data kan gi: 

  • Bedre forståelse av kunder og prosesser
  • Ta bedre og raskere beslutninger
  • Optimalisering av virksomhets- og butikkdrift
  • IT-utviklere kan jobbe med høyere tempo
  • Automatisering av manuelle prosesser
  • Utvikle nye forretningsmodeller
  • Styrket innovasjonsevne

Data er også en nøkkelfaktor for bruk av moderne teknologier, som kunstig intelligens og maskinlæring. Disse teknologiene har potensialet til å radikalt endre måten vi jobber på, men er avhengig av tilgang på relevante data av høy kvalitet for å fungere.

Det er altså liten tvil om at data er en fundamental del av en vellykket strategi i fremtidens retail. Men hvordan gjøre det til et konkurransefortrinn? 

Data må frigjøres

Første steg er å tilgjengeliggjøre data for alle relevante konsumenter. Dette kan realiseres gjennom en digital tjenesteplattform, som samler data fra kjernesystemer og applikasjoner, på ett og samme sted. Tjenesteplattformen gir alle konsumenter tilgang på samme data og gir mulighet for gjenbruk. Dette skaper et større mulighetsrom for hva data kan brukes til og hjelper samtidig utviklere med å jobbe med høyere tempo.

Tillit er kritisk

Data som ikke er til å stole på, kan ikke brukes. For at data skal gi reell verdi, må de representere virkeligheten. Det neste steget på veien til å gjøre data til et konkurransefortrinn er derfor å påse at kvaliteten på data er høy. Dette gir alle et felles utgangspunkt å jobbe utifra, og gjør det  derfor mulig å ta raskere og bedre beslutninger. Derfor må innsamlingen av data håndteres på en enhetlig måte. En digital tjenesteplattform gir optimale forutsetninger til å lykkes med dette.

Mening gjennom struktur

Data alene har ingen verdi, men er gull verdt når man kan bruke det integrert i hverdagen. Dette oppnår du ved å skape struktur på data. Uten struktur er det umulig å tolke informasjonen som ligger der, og dermed umulig å bruke det som grunnlag for analyse. En god strategi for hvordan data samles inn og tilgjengeliggjøres, kvalitetssikres og struktureres er svært viktig for å gjøre data til et konkurransefortrinn.

Dette vil gi beslutningstakere bedre muligheter til å ta gode beslutninger i møte med viktige strategiske spørsmål. Hvordan videreutvikle kundeopplevelsen? Hvordan optimalisere butikkdrift, sortiment, kampanjetidspunkter og bemanning? Hvordan øke CLV og redusere CAC?  Svarene på spørsmål som dette ligger i data.

Utvikling over tid

For å bli et konkurransefortrinn må bruk av data implementeres i ryggraden til virksomheten. Det innebærer å bruke data aktivt som et styringsverktøy over tid, ikke bare som et øyeblikksbilde. Ved å knytte data opp mot viktige strategiske mål, teste og rapportere på samme data i et langsiktig perspektiv – og iverksette tiltak basert på informasjonen du får – gjør at du kan se utviklingen og drive endringen i riktig retning. En nøkkelfaktor for å lykkes med dette, er å etablere en kultur som er bygget for å takle hastighet og kontinuerlige endringer.

Data skaper nye muligheter

Innovasjon handler ikke om flaks, men om å forstå menneskelige behov. Derfor sier vi at data er brensel for innovasjon. Virksomheter med dyp innsikt i forretningsprosesser og kundeatferd står godt rustet til å løse behovene våre på en bedre måte enn før. De digitale gigantene - som er best i verden på bruk av data - har lyktes med nettopp dette. De har fra dag én hatt en klar tanke om hvilke data de trenger for å optimalisere og videreutvikle tjenesten kontinuerlig. Jo mer målrettet du er i innsamlingen av data, desto større hastighet og bedre treffsikkerhet vil innovasjonsarbeidet få.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digital tjenesteplattform