Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Nye krav til vår organisasjonskultur og arbeidsformer

Ranja Pedersen
24.mai.2018 12:30:30

I fjor var temaet for Integrasjonsdagene «Smart og digital. Hva gjør de som lykkes?». Det var fokus på praktiske eksempler fra den virkelige verden og foredragsholderne delte sine historier. Bredden av innholdet ga deltakerne en forståelse for tema som for eksempel digital ledelse og moderne arkitektur, fra åpne data og økosystemer til realisering av gevinst. 

Ellen Strålberg Difi intervju

En av de som delte sine erfaringer med oss var Difi ved fagdirektør, Ellen Strålberg. Difi er ansvarlig for at nødvendig omstilling skjer i offentlig sektor og digitalisering er et av de viktigste virkemidlene som tas i bruk. Den sentrale komponenten er at «brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi.» Noe av det Strålberg fortalte oss i fjor var at nettopp dette innebærer redesign av virksomheten på alle nivåer og berører folk, prosesser, teknologi og styring.

 

Kjente spilleregler gjelder ikke lenger

I år er temaet «Rask digital utvikling» og vi spurte fagdirektøren om hun hadde noen tanker rundt dette. Strålberg forteller at dagens organisasjoner er gode til å utrede, planlegge og gjennomføre når forutsetningene er godt kjent. 

– Vi vet hvem som er våre brukere og kunder, vi vet hvem som er våre viktigste samarbeidspartnere og vi vet hva slags teknologi som gjelder. Men disse spillereglene gjelder ikke lenger i vår nye (digitale) hverdag. 

Grunnen til dette er i følge Strålberg, at utgangspunktet er dramatisk endret og forutsetningene er ikke lenger kjent. Brukerne (kundene) forventer mer, rollene endres, samarbeid i nye økosystemer blir viktigere og den teknologiske utviklingen går lynraskt. Dette vil kreve nye tankesett, kultur, holdninger og ferdigheter hos både ledere og de ansatte. I stedet for langvarige utredninger mot et planlagt mål, må vi i større grad prøve oss fram og eksperimentere uten helt å vite hva resultatet vil bli. 

– Dette stiller helt nye krav til vår organisasjonskultur og arbeidsformer. Her har dagens tradisjonelle organisasjoner mye å lære av de nyetablerte, digitalt fødte virksomhetene som tilstreber smidighet, hurtighet og risikovillighet, sier Strålberg.

 

Brukerfokus, smart utnyttelse av data og nytenkning

Når vi spør om hva det mest verdifulle hun tar med seg fra fjorårets Integrasjonsdager, er svaret at arrangementet viste hvordan både offentlige og private virksomheter i økende grad griper mulighetene den digitale transformasjonen innebærer. 

– Dette betyr et sterkt brukerfokus, smart utnyttelse av data og nytenkning på både hvilke tjenester vi tilbyr og hvordan vi kan utvikle disse, avslutter Strålberg.

 

Årets Integrasjonsdager i Halden

Når vi møtes i august, kommer vi i Communicate til å stille noen sentrale spørsmål: 

  • Hvordan oppnå hastighet i et selskap som er bygget for størrelse og styrke?
  • Hvilke trender vil påvirke oss mest?
  • Hvordan innovere og utvikle strategier uten å vite hvordan fremtiden vil se ut?
  • Hvilke teknologier, verktøy og metoder benyttes av de beste?

 

Hvis du vil høre mer om dette, så bli med! Vi gleder oss til å se deg!

Meld deg på

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om integrasjonsdagene