<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">
Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Mobilitet som en tjeneste fra Bertel O. Steen

Rohit Saggi
15.jan.2019 23:19:40

Integrasjonsdagene_Dag1_RedAnt_JPEG_Lowres_ (87 of 188)

Rask digital utvikling er virksomhetskritisk for et selskap som selger biler. Særlig fordi den siste personen som tar førerkort allerede er født, mener Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen (BOS). Utsagnet hun kommer med er dermed beskrivende for hvorfor BOS rekrutterer ansatte med andre ferdigheter enn hva selskapet tradisjonelt har lett etter. 

Samfunnstrendene som elektrifisering, urbanisering og digitalisering gjør at forretningsmodellene må endres. Det vil bli et behov for helt nye forretningsmodeller. 

 Vi må endre oss slik at vi leverer tjenester via internett. I dette ligger det at vi er nødt til å samarbeide med både offentlige og private aktører for å klare å ta en ny lederrolle i en ny tid. 

 

Vil du lese mer om hvordan BOS har fokus på mobilitet som en tjeneste? Last ned vår e-bok og les hele artikkelen her.

Click me

Nyhetsbrev på mail