Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Hvorfor virksomhetsarkitektur er viktigere enn noensinne

05.des.2016 12:42:09

Hvorfor er en gjennomarbeidet og moderne virksomhetsarkitektur viktigere nå enn tidligere?

Våre forventninger og digitale vaner som privatpersoner gir et klart hint om hvor svaret ligger.

En bevisst IT-strategi har de siste årene blitt en avgjørende faktor for at virksomheter kan innfri kunders og partneres forventninger til produkter og servicenivå. Og når IT-strategien i realiteten er lik forretningsstrategien, legger det markante føringer for profesjonalitet i arbeidet med virksomhetsarkitektur.

Les også: Byggestenene i en digital tjenesteplattform

Ikke bare må virksomhetsarkitekturens betydning anerkjennes i forretningsleddet, men utøvere av disiplinen virksomhetsarkitektur må styrke sin kompetanse om forretningsbehov og -prosesser.

Hva gjør din virksomhet for å etablere, videreutvikle og etterleve virksomhetsarkitekturen?

Communicate mener det er en rekke forholdsvis enkle tiltak som bringer en virksomhet fra en tilfeldig behandling av virksomhetsarkitektur mot en helhetlig tilnærming til digitalisering.

1. Anerkjenne ansvarsområdet virksomhetsarkitektur
Ved å anerkjenne at virksomhetsarkitektur er et viktig ansvarsområde for å realisere den digitale forretningsstrategien i din virksomhet, skapes grunnlaget for en helhetlig tilnærming til digitalisering.

2. Utarbeide et arkitekturmålbilde som samsvarer med forretningsmålene
Vår anbefaling i så måte er at arkitekturmålbildet bør svare på hvordan virksomheten skal sikre nødvendig fleksibilitet og gjennomføringskraft innenfor sitt forretningområde, snarere enn å levere på de forretningsfunksjonene som vi kjenner i dag.

3. Lage en tydelig “roadmap”
Fordi Rom ikke ble bygget på en dag, og fordi omlegging av en “analog” virksomhet til en digitalisert utgave av seg selv også tar tid, må endringen skje gjennom en serie strategiske initiativ. Disse strategiske initiativene både muliggjøres av og skaper anledning for en kontinuerlig realisering av virksomhetsarkitekturen. En roadmap er et nødvendig kommunikasjonsmiddel i så måte. De aller første tiltakene i denne planen bør adressere arkitektur for det umiddelbare strategiske initiativet med størst forretningsverdi.

4. Hensiktsmessige verktøy
Selv om virksomhetsarkitektur ikke dreier seg om verktøy i første rekke, mener vi at det riktige verktøyet kan gjøre arbeidet lettere. Verktøyet kan lette arbeidet med å skaffe seg den nødvendige oversikten og ikke minst hjelp til å lage gode visualiseringer som forenkler og styrker kommunikasjonen med såvel tekniske og ikke-tekniske interessenter.

5. Lære og erfare kontinuerlig
Mye er sagt og skrevet om både agil og bimodal IT. Det de fleste kan enes om, er behovet for en eksperimentell tilnærming til forbedring, særlig digital forbedring. Denne anerkjennelsen av uforutsigbarhet har også konsekvenser for arbeidet med virksomhetsarkitektur. Ikke bare erkjenner vi at vi ikke vet nøyaktig hva virksomhetens utfordringer vil bli de neste årene, vi vet heller ikke sikkert hva som er den beste arkitekturen for disse utfordringen. Dermed må vi oså i arkitekturabeidet legge til rette for utprøving på et tidlig stadium, gjerne i form av ulike PoC (Proof of Concept). En viktig oppgave for virksomhetsarkitekten blir dermed å sørge for at det finnes en plattform/teknologi som muliggør slik utprøving innenfor virksomhetens ressurs- og tidsrammer.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digital tjenesteplattform