<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Per Brønn


Recent Posts

Gartner om digitalisering etter at hype-toppen er passert

27.mar.2018 10:22:06 / by Per Brønn posted in Digitalisering

Det nye for tilhøreren på Gartner Symposium IT Expo i november 2017, var at det ikke var så mye nytt. Det vil si at Gartner selv anerkjenner at vi nå er på toppen av hypekurven for digitalisering, og det som venter oss er skuffelse og desillusjon om vi ikke gjør de riktige prioriteringene de neste årene. 

Les mer

Hvorfor virksomhetsarkitektur er viktigere enn noensinne

05.des.2016 12:42:09 / by Per Brønn

Hvorfor er en gjennomarbeidet og moderne virksomhetsarkitektur viktigere nå enn tidligere?

Les mer