Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Gartner om digitalisering etter at hype-toppen er passert

27.mar.2018 10:22:06

Det nye for tilhøreren på Gartner Symposium IT Expo i november 2017, var at det ikke var så mye nytt. Det vil si at Gartner selv anerkjenner at vi nå er på toppen av hypekurven for digitalisering, og det som venter oss er skuffelse og desillusjon om vi ikke gjør de riktige prioriteringene de neste årene. 

Predictions_com_web 

Gartners terminologi og argumentasjon antyder at vi ikke bør kaste bort tiden, men heller “raska på” i vårt digitaliseringsarbeid. I samme ånd presenterer de tre typer “akseleratorer” virksomheter må fokusere på dersom de ikke skal sakke akterut i digitaliseringen. Disse er: 

  • Virksomhetens digitale ferdighet. Ferdigheten er sammensatt av både virksomhetens bruk av teknologi, de ansattes engasjement og mangfold i bakgrunn og kompetanse blant de ansatte. Solid IT-kompetanse framheves naturligvis som essensielt, men langt fra tilstrekkelig
  • Den kraftige samlede effekten av teknologier som støtter ulike typer nettverk. Her pekes det eksplisitt på API management, IoT plattformer og kunstig intelligens
  • Virksomhetens industrialiserte, digitale plattform. Med en industrialisert digital plattform må vi forstå en helhetlig, sikker, skalerbar og stabil plattform

Implikasjonene ved de to siste punktene forfølges under. 

”Digital plattform” er et rundt begrep for de fleste, og langt fra noe som kan kjøpes eller eksisterer isolert fra etablerte rutiner og prosesser.  Så dersom plattformen skal fungere som en akselerator må vi tydeliggjøre noen sentrale forhold: 

Ambisjon - hva er virksomhetens ambisjon for den digitale plattformen. Det må naturligvis sees i forhold til organisasjonens ambisjon med digitalisering. Noe forenklet har vi valget mellom å automatisere eksisterende rutiner, optimalisere prosesser og rutiner gjennom digitalisering, eller transformere både prosesser og forretningsmodell gjennom en helhetlig ny tilnærming til virksomheten eller virksomhetsprosesser. En ambisjon om transformasjon vil med stor sikkerhet sette omfattende krav også til den digitale plattformen, mens automatisering ambisjon antakelig kan realiseres med enklere tilpasninger. 

Legacy - de fleste befinner seg i en situasjon med mange fagsystemer som ikke forsvinner med det første. Det er heller ingen grunn til å fjerne det som fungerer bra. Den digitale plattformen vil altså for de aller fleste måtte bestå av en betydelig andel eksisterende og delvis “gammeldagse systemer” (batchorienterte, monolittiske, uten eksponete api, etc). Faktisk anslår Gartner at 90% av dagens legacy-systemer fortsatt vil finnes i beste velgående i 2023).   

Rekkevidde - hva skal rekkevidden av den digitale plattformen være. I den ene enden av skalaen har vi plattformer som utelukkende støtter interne behov og prosesser, i den andre enden finner vi plattformer som er tilpasset et større økosystem. Sistnevnte ivaretar kommunikasjon med både partnere og et generelt publikum.  Det finnes ulike typer teknologi som kan benyttes for å kontrollere og utnytte rekkevidden av plattformen, av de tidligere nevnte vil API management og IoT-løsninger være avgjørende for mange de neste årene. 

Med klarhet i ambisjon, ønsket rekkevidde og håndtering av legacy systemer for en digital plattform bør det være enklere å starte høsting av de investering mange virksomheter allerede har gjort. Påstanden er at altså det ikke lenger finnes noe god grunn til å utsette handling, teknologien finnes og har et tilstrekkelig modenhetsnivå. Og dersom modenheten ikke er som ønsket er det ofte bare et tidsspørsmål, og den tiden kan utnyttes med å gjøre erfaringer.  

Så hvordan styrer vi her ifra?   

Gartner lanserer begrepet ”Digitale KPI´er”, som avgjørende for et styrt digitaliserings­arbeid.   

Essensen ved en digital nøkkelindikator (KPI) er at den i den ene “enden” knyttes til eksisterende forretningsmål og KPI´er. Og at det i den andre “enden” etableres en tydelig sammenheng mellom hvordan ulike IT prosjekt eller tiltak påvirker digitale KPI´er.   

(IT-tiltak 1, IT-Tiltak 2, IT-Tiltak n) –> Digital KPI –> Forretnings-KPI 

Slik vil vi se den direkte sammenhengen mellom (også) tilsynelatende teknoligdrevne eller lite kundeorienterte IT-prosjekt og forretningsmål enten disse er for å transformere eller optimalisere virksomheten.  

Med innsikt i at den digitale plattformen må tilpasses hver virksomhets digitaliserings­ambisjon, ønsket rekkevidde (økosystem) samt utnytte eksisterende investeringer i legacy vil det neppe overraske noen at integrasjon blir en avgjørende faktor for å lykkes. 

 

Gartner Symposium Barcelona nov 17 web

 

Gartner poengterer da også helt eksplisitt at de neste årene vil hele 60% av den totale investeringen i digitale plattformer stamme fra integrasjon. Selv om de færreste anser dette estimatet som gode nyheter, er det definitivt en anerkjennelse av hvilken oppmerksomhet nettopp integrasjon bør få i kommende digitaliseringstiltak.  

En “personlig” betraktning i den sammenheng er at flere norske IT-ledere finner det utfordrende å synliggjøre betydningen av integrasjonsarbeidet, fordi det fort kan oppfattes som unødvendig teknologidrevet og lite kundeorientert. Og her er det vi har en felles utfordring med å synliggjøre sammenhengen mellom forretningsmål og integrasjonsinitiativ. Etablering av et knippe digitale KPI kan være en gylden mulighet til å løfte tematikken lenger opp i beslutningsprosessen. 

Tilbake til Gartner. I et foredrag direkte rettet mot nødvendig integrasjonsegenskaper ved digital transformasjon, framheves fire typiske use cases mange virksomheter må forholde seg til i våre dager.  

  • Vi må levere de nødvendige API-ene for vårt økosystem (partnere, kunder, leverandører, myndigheter)
  • Vi må støtte en responsiv, multikanal brukeropplevelse uten uoverkommelige investeringer (mobil, web, SoMe, devices, mixed reality)
  • Vi må dra nyte av IoT for å utvikle eller innovere vår virksomhet (wearables, sensorer, etc)
  • Vi må styrke samhandling mellom applikasjoner hos ulike skyleverandører (Azure, AWS, Google, Salesforce) 

 Listen er hverken ny eller overraskende, men skal vi ta Gartners budskap på alvor, må vi agere, lære av andre og ta i bruk de løsninger og plattformer som er tilgjengelige. Slik kan vi både bedre styrke våre digitale plattformer, og våre virksomheters posisjon i økosystemet.   

Les mer om digital plattform

 

Kontakt oss

 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digitalisering