Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Få mer kontroll med Managed Cloud Services

Jonas Bariås
25.mai.2021 14:30:31

Moderne skyteknologi gjør det mulig å skape mer kundeverdi - både i form av hvilke tjenester det er mulig å tilby til markedet og hvordan tjenesten leveres i praksis. Derfor introduserer vi nå et nytt område innenfor vår portefølje av forvaltningstjenester; Managed Cloud Services.

Dette er spesialiserte tjenester som vil dekke ulike forvaltningsområder i skyen, i tillegg til våre ordinære tjenester innen support og helpdesk. Vi lanserer nå to nye tjenester: 

  • Monitoring & Analytics
  • Cost & Optimization

– I Communicate har kundens behov alltid stått i sentrum. For å kunne leve opp til det, er vi nødt til å ligge i spissen av den digitale utviklingen. Vi må hele tiden være oppdatert på hvordan fremskrittene i Azure-landskapet kan løse utfordringene til kundene våre på en bedre måte enn før, sier Kjartan Halstvedt, direktør for Cloud & Managed Services i Communicate. 

Se Kjartan fortelle mer om Managed Cloud her: 

HubSpot Video

 

Monitoring & Analytics

Håndtering av kritiske prosesser er en del av DNA-et til Communicate. I over 25 år har vi bygget kompetanse innen utvikling og forvaltning av komplekse forretningsflyter og integrasjoner.

Monitoring & Analytics er utviklet for å sikre at kunden alltid har full kontroll på Azure-landskapet. 

– Tjenesten er bygget med et sett rutiner og proaktive mekanismer som gjør det mulig å ta grep før noe faktisk blir et problem. Våre spesialister vil selvsagt ta tak i uforutsette hendelser, men kunden vil oppleve at de får mer kontroll og økt kvalitet på deres tjenesteplattform og tilhørende komponenter, sier Kjartan.

Cost & Optimization

Prismodell i skyen har sine åpenbare fordeler sammenlignet med den tradisjonelle, lisensbaserte forretningsmodellen. Men i et komplekst IT-landskap og en hverdag preget av høyt tempo og leveransepress, kan kostnadene likevel løpe raskt.

Dette løses gjennom Cost & Optimization. Tjenesten er utviklet for å sikre at kunden får bedre kontroll på hva pengene går til og at man ikke betaler for mer enn man har behov for. Cost & Optimization vil også fungere som en kontrollinstans for nye applikasjoner og forretningsflyter som utvikles og leveres.

– Det føles gjerne behagelig å ha mer ytelse enn man trenger. Derfor er det mange som ikke er like flinke til å skalere ned, som de er til å skalere opp. I vår tjeneste leverer vi kontinuerlig kontroll gjennom daglige, ukentlige og månedlige rutiner. Gjennom automatiske og manuelle forvaltningsmekanismer vil kunden få langt større transparens i forbindelse med ikke-planlagte utgifter, sier Kjartan.

Mer verdiskaping og innovasjon

Våre standardiserte Managed Cloud Services er utviklet for å gi kunden økonomiske, kompetansemessige og innovative verdier. Drift og forvaltning har en tendens til å stjele mye båndbredde fra IT-organisasjonen, noe som svekker utviklingstakten og innovasjonsevnen.

Ved å bruke et dedikert forvaltningsteam med markedsledende kompetanse, vil kunden få bedre kontroll på løsningene og samtidig frigjøre ressurser til mer verdiskapende aktiviteter. 

– I en travel hverdag kan kunden oppleve at det er krevende å holde seg oppdatert på det nyeste og beste til enhver tid. I Communicate har vi spesialkompetanse på alle forvaltningsområder og leverer dette nå til en forutsigbar prismodell. Denne prisen inkluderer også all innovasjon, noe som betyr at nyutviklede forvaltningsmekanismer rulles ut til alle kunder uten ekstra kostnad. Dermed er de sikret at løsningene deres er ivaretatt på best mulig måte, sier Kjartan.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om Våre tjenester