Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Flytte fra BizTalk til Azure? Dette er vår anbefaling

Jonas Bariås
09.jun.2020 22:37:56

Overgangen fra BizTalk til Azure er ikke gjort over natta. Spesielt ikke dersom deres virksomhet har bygget opp BizTalk-miljøet over mange år.

Men fordelene med skyteknologi er så mange og store at det vil lønne seg å migrere for de aller fleste, enten helt eller delvis. Hvis du ikke allerede er i gang, er det med andre ord på tide å begynne å tenke på det. Risiko, kostnader, omfang og tilgang på kompetanse er faktorer som må tas med i beregningen for hvordan overgangen bør gjennomføres.

For å hjelpe deg med å komme i gang deler vår konsulentdirektør, Thomas Breda, noen tips og erfaringer i denne artikkelen. 

Les også: Trenger du bistand med Biztalk-migrering?

Fordelene ved migrering

Det er ikke uten grunn at Microsoft og andre teknologi-giganter satser tungt på skyteknologi. Azure-tjenestene er bygget på andre premisser enn BizTalk-teknologien, og er utviklet for å håndtere kravene som forretning stiller til IT i dagens marked. Det er i grove trekk tre vesentlige fordeler med Azure sammenlignet med BizTalk:

  • Azure-teknologien er bygget for fart
  • Forretningsmodellen vil spare deg for store kostnader – potensielt millioner
  • Smidigere drift, forvaltning og utvikling, samt mindre behov for spesialkompetanse

Thomas forteller mer om fordelene i denne videoen (artikkelen fortsetter under): 

HubSpot Video

 

Gjør det steg for steg

Det er flere måter å migrere fra BizTak på. Det kan gjøres via et såkalt «big bang», gradvis eller helt uavhengig av den eksisterende BizTalk-løsningen. Anbefalingen fra Thomas er å velge løsningen som gir best kontroll.

– Det vi helt klart har best erfaring med er gradvise prosesser, hvor man migrerer etter behovene som oppstår når man vil gjøre endringer i grensesnitt. Dette gjør prosessen lenger, men medfører langt lavere risiko enn hvis man ønsker å gjøre alt på en gang. I en vurdering av kostnader opp mot risiko, så vil denne løsningen lønne seg for de aller fleste, sier Thomas.

– Ved den tredje måten å gjøre det på, lar man enkelt og greit BizTalk og dets integrasjoner eksistere som den er. Man utvikler ikke noe nytt, men sørger for at den er intakt, mens man lager nye integrasjonsløsninger i Azure. Risikoen er lav, man beholder jo integrasjoner der de er, men samtidig vil man i lang tid ha integrasjoner i to parallelle miljøer, noe som blant annet påvirker kostnader og forvaltning.

Skyteknologi krever nytenking

Uavhengig av hvilken måte du velger å migrere fra BizTalk på, krever overgangen til Azure en annerledes tilnærming. BizTalk er robust og stabilt, men er fra en annen tidsalder. Det vil si at du ikke vil klare å utnytte det fulle potensialet som ligger i skyteknologien, dersom du ikke våger å tenke på en ny måte.

– Man må rett og slett ta et steg tilbake og forstå det man ønsker å løse på nytt. Det går ikke bare å ta med seg den gamle tankegangen over til Azure, fordi teknologien gir så mange muligheter. Man kan tenke helt annerledes rundt prosesser og hvordan man leverer data. Hvis man bare fokuserer på teknologien, og ikke selve prosessen og verdien den skal gi, får man ikke fullt utbytte, sier Thomas.

Tenk helhet

En annen fallgruve han trekker frem, er tanken om at skyteknologi automatisk vil gjøre hverdagen lettere. 

–Hvis Azure skal erstatte BizTalk fullt ut, vil man måtte bruke flere ulike tjenester, som ServiceBus, LogicApps, Eventgrid og API Management. Dette er selvstendige komponenter, som vil kreve at man har orden i arkitekturen og utviklingsmetodikken. Overordnet målbilde og arkitektur må på plass fra start, så man ikke ender opp med et kaos av integrasjoner og løsninger, sier han.

– Her er det lett å gå på en smell, fordi det ikke bare er å sette seg ned og utvikle noe. Løsningen man utvikler kan selvsagt fungere der og da, men problemene kommer ettersom man utvider og tar i bruk flere tjenester. Derfor må man ha et rammeverk og et målbilde for arkitekturen som følges.

Oppgradere BizTalk thumbnail

Vi kan hjelpe deg på veien


  Klikk her for å gå videre →  

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om Våre tjenester