Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

6 grunner til å flytte fra BizTalk til Azure

Erik Stuve Johansen
27.nov.2020 09:33:19

Microsoft BizTalk er en robust integrasjonsplattform, som har tjent mange bedrifter vel i lang tid. Men som med all annen tradisjonell software må BizTalk jevnlig oppgraderes for å holde tritt med utviklingen. 

Microsoft oppgir at supporten for BizTalk 2016 utgår i januar 2022. For BizTalk 2020 utgår supporten bare to år senere – 09.01.2024. Vi vet ikke når de vil sette kroken på døra for BizTalk-teknologien, men det er ikke utenkelig at 2020-versjonen kan bli det siste vi ser.

Det vi vet er at oppgraderinger er uunngåelig, uavhengig av hvilken versjon dere benytter. En oppgradering av BizTalk og migrering av integrasjonsløsningene kan være en løsning du fint kan leve med. Det vil ikke gi så mye nytt, men i hvert fall sikre at du er på en plattform som supporteres. 

Azure gir mer for pengene

De aller fleste vil tjene på å se mot Azure. Et behov for en teknisk oppgradering, er i det minste en perfekt anledning til å belyse alternativene dere har. En hybrid løsning vil gi dere verdifull erfaring og tilrettelegge for en kontrollert, stegvis overgang til fremtidens plattform. En full migrering til skyen vil løsrive virksomheten fra eksisterende teknologigjeld og la dere kanalisere alle investeringene i en plattform som er mer fremtidsrettet. Du vil enkelt og greit få mer igjen for hver krone du investerer og bedre forutsetninger for å lykkes med den digitale transformasjonen.

Det er nemlig ingen som helst tvil om at det er Azure som er i høysetet hos Microsoft. Det er her de investerer de store summene og det er her innovasjonen skjer. Azure er fremtiden. 

Derfor er det mange som allerede har gjennomført, eller startet overgangen. Se min kollega Kristin fortelle om et av selskapene som er i gang her (teksten fortsetter under videoen):

HubSpot Video

 

Derfor bør du velge Azure

Fordelene med å flytte til Azure er så mange og store at det vil lønne seg å migrere for de aller fleste, enten helt eller delvis. Her får du seks av grunnene til hvorfor:

 1. Azure er utviklet for endring
  Forretning krever stadig noe nytt og forventer at veien fra idé til marked er kort. I motsetning til BizTalk-teknologien, er Azure laget for en verden som preges av høy endringstakt, raske leveranser og hyppige omstillinger. Dette er egenskaper som er kritiske for å kunne henge med i det digitale kappløpet.

 2. Azure gir deg større muligheter
  Dette punktet er egentlig todelt. For det første handler det om at Azure i langt større grad gir forutsetninger for å utnytte moderne teknologi. BizTalk er utviklet for en annen tidsalder. For det andre handler det om tilgangen på kompetanse, som begynner å bli svært begrenset når det gjelder BizTalk. Markedet beveger seg i retning av skyen og det samme gjelder for IT-konsulentene som skal hjelpe deg med å gjennomføre de gode ideene.

 3. Du vil spare kostnader og bruke ressursene bedre
  Azure og BizTalk baserer seg på to ulike forretningsmodeller. Med BizTalk følger lisensutgifter som gjenspeiler de store toppene. Med Azure slipper du dette og betaler kun for det du faktisk bruker. Dette frigjør kjærkomne midler til innovasjon og andre verdiskapende aktiviteter. 

 4. Innovasjon skjer i skyen
  Jeg har allerede nevnt hvor viktig Azure er for Microsoft. Her skjer det så mye nytt at det nesten er vanskelig å holde følge, men det gjenspeiler hvilke muligheter som finnes i skyen. Med pengene Microsoft investerer i Azure vil det gjøres enorme fremskritt. Med skyteknologien kan du raskere høste av leverandørens innovasjon. Til sammenligning, skjer det langt mindre på BizTalk-fronten. Det vil si at du ikke får igjen noe innovasjon for lisensutgiftene du betaler.

 5. Du er bedre rustet mot trusler og feil
  Den store skysatsingen vil også gjøre utslag på graden av sikkerhet som Azure kan tilby i forhold til BizTalk. Dette henger sammen med både innovasjon og tilgang på komptanse. Skysikkerhet er blant Microsofts viktigste satsingområder. Tar du med i betraktningen at tilgangen på BizTalk-kompetanse er svært begrenset, vil det være krevende å ivareta sikkerheten like godt som i Azure.

 6. Du får investert mer i verdiskapende aktiviteter
  Siden Azure kjører i skyen, belastes ikke virksomhetens infrastruktur på samme måte som med BizTalk. Derfor krever også plattformen langt mindre tilsyn. Det er leverandøren som har ansvaret, som også betyr at du kan frigjøre ressurser og kompetanse til aktiviteter som ikke bare holder hjulene i gang, men som drar virksomheten fremover. En overgang til skyen vil med andre ord gi IT-avdelingen større gjennomføringsevne. 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om Våre tjenester