Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Raskere endringer med større kontroll -

Ranja Pedersen
15.des.2017 13:45:41

Skal man tro endringsekspert Geir Amsjø blir hurtighet en stadig mer markant suksessfaktor. Man må kunne levere raskere og endre seg raskere, uten at det går på bekostning av kontroll og kvalitet. Dette er nøkkelen til innovasjon.

Geir Amsjø i Lean Venture har jobbet som konsulent og veileder i smidige metoder som Scrum i snart 18 år. Hans budskap er at endringsledelse er viktigste forutsetning for å lykkes med digital transformasjon. Han poengterer at smidige prosjektmetoder er svært godt egnet for å hjelpe virksomheter gjennomføre digitaliseringsprosesser, og at metodene burde brukes i langt flere endrings- og innovasjonsprosjekter på tvers av avdelingene.


- Organisatorisk smidighet kommer for fullt fordi virksomheter må bli hurtigere og mer fleksible. Det meste blir mer dynamisk og uforutsigbart i et næringsliv i enorm utvikling, sa han på Integrasjonsdagene 2017.

Han viser til hvordan digitalt fødte selskaper har demonstrert at det ikke er noen motsetning mellom det å være stor og seriøs, og samtidig hurtig og smidig.

 

All utvikling må foregå ti ganger raskere
- De gamle tradisjonsrike firmaene med klassisk hierarki må regne med at digital transformasjon vil bli kostbart og krevende, sier Amsjø og peker på DNB-sjef Rune Bjerkes kommentarer om at nye konsept i dag må utvikles ti ganger raskere enn tidligere.

Dette fordrer at sjefer må tørre å delegere ansvar, noe som er essensen i smidig utvikling. Suksessoppskriften er sterke tverrfaglige team med mandat til å ta selvstendige beslutninger.

- Teamet må forstå visjonene til selskapet og kjenne seg igjen i verdiene, slik at de gjennom sine prosjekter også lykkes med virksomhetens mer langsiktige ambisjoner og mål.

Dette betinger at det jobbes i korte iterasjoner, og fortløpende får validert de ulike ideene. Det handler ikke om hvordan mennesker skal bli enda mer effektive, snarere om flyten i prosessene der maskineriet stadig må oljes. Ved at utviklingsiterasjonene er korte får man raskt verifisert eller avkreftet antagelser, og på denne måten kan man fokusere på å begrense konsekvensen av feil, i større grad enn sannsynligheten for feil.

- Det viktigste er å vite om konseptene og tjenestene er noe brukerne egentlig vil ha, sier han.

 

Større etterspørsel etter menneskekjennere
En klar trend i markedet er større etterspørsel etter kompetanse og kursing på agile, lean og scrum, også fra konsernledelsen.

- Dette er fordi det adresserer fremtidens utfordringer. Selv om metodene og konseptene er enkle å forstå i teori, er endring vanskelig å gjennomføre i praksis. Derfor må ledelsen forstå at dette vil kreve mye av dem. De må tegne tydelige bilder på hva de ønsker at virksomheten skal lykkes med, og like viktig er å identifisere hva som skal velges bort, sier Amsjø.

Amsjø ser for seg at særlig en yrkesgruppe står foran en spennende periode:

- Det vil komme sterkt behov for de som forstår seg på gruppedynamikk og mellommenneskelige relasjoner. Selvstyrte team trenger coacher som kan hjelpe dem sette retning og fortløpende fungere som sparringspartner underveis i prosjektene.

 

Tørre å velge bort
Agile er etter hans syn ikke noe som kommer i tillegg til det gamle, men isteden - fordi det endrer arbeidsmetoden. Derfor vil mange virksomheter oppleve at de ikke har den rette ledergruppen, og tvinges til å gjøre endringer.

- Det handler om ferdigheter, men like viktig er innstilling og holdninger, og at virksomheten bygger en digital kultur der ansatte opplever at det er greit å gjøre feil når de prøver ut nye ting.

Flaskehalser må finnes og fjernes - friksjon likeså. Organisasjoner bør være raske, pålitelige og innovative. Dessuten må ledere bli flinkere til å si nei, samtidig som de fortsatt våger å ta sjanser.

- Det er en god idé å love litt mindre underveis, sette riktige forventninger og jobbe på kortere frister, avslutter Amsjø.

Se fullt intervju med Geir Amsjø fra Integrasjonsdagene 2017 her:

 

 

Ønsker du å lære mer om tryggere innovasjon? Kontakt oss her.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digitalisering