Er automatisering alltid målet?

Stine Mathisen
02.mar.2022 00:36:11

Vi har snakket med noen av våre konsulenter og forhørt oss om hva de mener har vært kundenes største utfordringer i året som er gått, og hva som vil være det viktigste å ha fokus på i 2022. Resultatet er en artikkelserie som går gjennom punktene, tema for tema! Velkommen til fagprat! 

De to tidligere artiklene, Stick to your business model og Gammel eller ny teknologi - for brukeren eller bedriften?, tok for seg viktigheten av å være tro til egen forretningsmodell, og hvorvidt man skal holde seg til teknologien som alt er i bruk, eller om ny teknologi er det som vil drive bedriften i riktig retning.

Skal - skal ikke

Med dette friskt i minnet, er det duket for del tre av artikkelserien. For når en først har sett på forretningsmodell og egen bruk av teknologi, er automatisering et naturlig neste steg å se litt nærmere på.

I takt med anvendelse og implementering av ny teknologi, har nemlig automatisering av prosesser skjedd i et voldsomt tempo. Men er det alltid beste løsningen? Tja, kanskje ikke.

- Det er en vurderingssak, forteller Ramiz Khalife, en av våre seniorarkitekter. Han mener det må tenkes nøye igjennom hvilke behov som faktisk foreligger, slik at man unngår å dekke over noe man ikke trenger, eller ender i en situasjon som koster mer enn det er verdt.

Rutiner vs endring

- Dersom bedriften er svært liten vil det nok ta mer tid og ressurser å tilrettelegge for og implementere automatiseringen, samt vedlikeholde, enn det det ville tatt å beholde det som en manuell prosess, forklarer han.

Likevel, i en moderne verden som i stor grad omfavner teknologi, kan det sees på som noe kontroversielt å si at automatisering ikke alltid er løsningen.

Les mer: Data er en nøkkelfaktor for innovasjon og kunstig intelligens

Som navnet tilsier, søker automatisering å automatisere manuelle prosesser, og i den grad det lar seg gjøre, fjerne eller minimere menneskelig medvirkning. Dette gjelder spesielt rutinepregede oppgaver som i liten grad endres over tid. Ved oppgaver som er mer tilfeldige, eller krever tenking og vurdering, vil automatisering være dårligere egnet, og manuelle prosesser vil ofte være det smartere valget.

En ulempe med automatisering er nemlig at med mindre det kobles med kunstig intelligens, vil ikke prosessen tilpasse seg endrede behov. Dersom bedriftens situasjon endrer seg, kan man ende med å ha brukt betydelige ressurser på noe som ikke gir resultater, om det så er i form av penger, tid eller arbeidskraft.

Størrelsen påvirker

Men mens små bedrifter sjeldent opererer i stor nok skala til å automatisere mer enn et par prosesser, kan de større bedriftene ha mer å hente. Ved at de riktige prosessene automatiseres, vil flere fordeler kunne foreligge, slik som blant annet økt hastighet, bedre nøyaktighet, stabilitet og kostnadsforutsigbarhet.

Ramiz forklarer at mens det kan være mer nyttig i større bedrifter, så er det også her en vurderingssak. For selv om størrelsen ikke er hinderet her, så er det ikke alle prosesser som tjener på å miste den menneskelige påvirkningen. Eller kanskje har automatiseringen bare skjedd for fort, og det er ikke tatt hensyn til alle aspekter som påvirkes av endringen.

Så hva gjør man da?

Før man går igang med automatisering, er det et par steg Ramiz mener en bør ta en grundig titt på.

1. Hvorfor?

Hva er målet med automatiseringen? Ofte handler det om ressursbruk, minimering av kostnader og økt fortjeneste. Kanskje foreligger det et ønske om økt konkurransekraft gjennom datadrevet forretningsutvikling og innovasjon. Uansett hva bakgrunnen måtte være, er det viktig å ha tenkt nøye igjennom hva man egentlig ønsker å oppnå.

2. Identifiser prosesser

Hvilke prosesser er mulige å automatisere, og hvilke burde bli automatisert? Disse prosessene kjennetegnes blant annet av at de har tydelige virksomhetsregler, de er ofte utsatt for feil i forbindelse med manuell håndtering, de er modne og stabile, de er ikke for komplekse, og de er forbundet med å kreve mer i kostnader enn de har forretningsgivende verdi.

3. Prioritering

Hvilke prosesser bør prioriteres? Etter å ha kartlagt mål og identifisert prosesser, må man likevel ta et valg om hvilke prosesser man skal automatisere, og hvilke som skal forbli manuelle - i hvert fall for øyeblikket. Det kan derfor være lurt å tenke på følgende:

  • Er arbeidet stort nok, og hvor kostnadseffektivt er det å automatisere?
  • Hvor mye av prosessen kan faktisk automatiseres, og hva kreves av menneskelig intervensjon og dømmekraft?
  • Bidrar prosessen til overordnede forretningsmål?

Symbiose

Det er ikke tvil om at automatisering av de riktige prosessene har en rekke fordeler, men manuelle prosesser har sine styrker de og. En god balanse mellom manuelle og automatiserte prosesser kan derfor ofte gi best ressursutnyttelse, hastighet og fleksibilitet, og gjør bedriften best rustet til å håndtere det uforutsette.

Så, i tråd med tipsene fra de tidligere artiklene, kan det være lurt å ta et steg tilbake å se det store bildet. Gjør en grundig vurdering på nettopp hvorfor denne prosessen trenger, eller ikke trenger, å automatiseres, og hva effekten er.

Employer_branding_communicate_Ramiz

Bli bedre kjent med Ramiz!

Ramiz er seniorarkitekt hos Communicate, og brenner for det han driver med. For med nysgjerrighet som lidenskap, må jo også jobben være engasjerende. Les mer om Ramiz her → 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling