Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Data er en nøkkelfaktor for innovasjon og kunstig intelligens

Jonas Bariås
30.sep.2020 13:26:12

Kunstig intelligens og maskinlæring er spennende saker. Ekstra spennende blir det av å vite at vi så langt bare har sett toppen av isfjellet når det gjelder hva disse teknologiene kommer til bety for oss. Kanskje ikke det, en gang? Virksomheter i alle bransjer jakter konstant etter måter å bruke det siste og beste som et fortrinn. Det er krevende å holde følge med utviklingen, men likefullt nødvendig for å være konkurransedyktig i fremtiden.

«Fortrinn» er i denne sammenhengen et relativt begrep som varierer mellom ulike bransjer. En virksomhet som opererer innen varehandel vil naturligvis ha andre behov enn virksomheter som jobber innenfor bygg og anlegg.

– Det er også store forskjeller i hver bransje, når det gjelder hvilke områder man har fokusert på i digitaliseringen. Modenhetsgraden varierer veldig. Likevel kan man i grove trekk se mange fellesnevnere for hva aktørene ønsker at teknologi skal hjelpe de med, påpeker Espen Stensund, konsulentdirektør i Communicate.

Han trekker frem fire sentrale områder:

  • Forenkle og effektivisere arbeidshverdagen til ansatte
  • Utvikle nye tjenester og forbedre kundeopplevelsen
  • Ta nye tjenester raskere til markedet
  • Spare ressurser og styrke lønnsomheten til virksomheten

– At moderne teknologier kan hjelpe med dette er underforstått. Men svært mange har ikke forutsetningene som kreves for å kunne utnytte dette fullt ut. Det vil kreve litt nytenking å komme dit, sier Espen.

Et eksempel fra virkeligheten

Espen har selv lang erfaring fra forsikringsbransjen, og bruker dette som et utgangspunkt for å forklare hvor problemet ligger.

– Oppgavene til forsikringsselskapet er å påse at kundene er riktig forsikret og håndtere skadeoppgjør på best mulig måte. Kundene forventer lavest mulig pris, enkle og raske prosesser, god oppfølging og minimal involvering. På innsiden preges hverdagen av manuelle prosesser, høy turnover og et knallhardt fokus på kostnader, mens forretning stadig stiller større krav til IT for å kunne realisere virksomhetens mål om effektivisering og vekst, sier Espen.

– Utfordringen for IT er ofte at de ikke har forutsetningene for å gjennomføre de gode ideene. Spesielt ikke raskt nok. Det begrenser evnen deres til å utvikle innovative tjenester hvor kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering står sentralt. Derfor vil de også slite med å nå målene de har satt seg, legger han til.

Tilgang på data → fart

Roten til problemet, som gjør at IT kan oppleves som en flaskehals, stikker inn i virksomhetens IT-arkitektur. 

– Kunstig intelligens og maskinlæring baserer seg utelukkende på data. Det vil si at teknologiene ikke fungerer slik de skal, dersom virksomheten ikke først har fått kontroll på data fra kjernesystemer. Det innebærer å hente opp data fra kjernesystemer, lagre de et sted som er lett tilgjengelig og ikke minst at kvaliteten er høy. Den største jobben er å sikre at dataen er pålitelig, sier Espen.

Du kan sammenligne det med å ta med seg et par toppmoderne langrennski ut på tur, uten at det er snø på bakken. Da mangler du den grunnleggende forutsetningen for at skituren skal bli vellykket. Tilgang på data av høy kvalitet er like fundamentalt for moderne teknologi, som snø er for langrennssporten.

– Virksomhetene som forstår dette, står i en helt annen posisjon til å innovere enn resten. Lett tilgjengelige, pålitelige data gir større spillerom og gjør det mulig å utvikle og ta nye tjenester til markedet raskere enn før. 

Tjenesteplattform er løsningen

Den enkleste og raskeste måten å ta dette steget er gjennom en digital tjenesteplattform. Denne vil hjelpe virksomheten med å løsrive seg fra utdatert teknologi og raskt gi bedre tilgang, høy kvalitet og mer kontroll på data. Det betyr at utviklere kan bygge tjenester raskere enn før og at moderne teknologier kan implementeres i større grad.

– For å spinne videre på forsikringseksempelet, så kan kunstig intelligens og automatisering hjelpe mye i arbeidet med skadeoppgjør. Dette er tradisjonelt sett styrt av mange regler som saksbehandlere må forholde seg til. Isteden kan man bruke kunstig intelligens til å kjenne igjen gamle saker. Systemet kan da trenes opp til å forstå når det bare er å betale ut penger, sier Espen.

Tjenesteplattformen vil også tilrettelegge for at virksomheten kan gjøre betydelige inngrep i eksisterende IT-arkitektur, med smidigere gjennomføring og vesentlig lavere risiko. 

– Nå er det mulig å utnytte data på en helt annen og mye mer kostnadseffektiv måte, men da må man bort fra legacy systemer. Disse stjeler både tiden og pengene som kunne blitt brukt til å utvikle virksomheten videre. Faktum er likevel at mange selskaper fortsatt har dette som ryggrad i IT-arkitekturen. En digital tjenesteplattform vil gi spillerom til å løse dette, sier Espen.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling