Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Det handler ikke om teknologi

Rohit Saggi
13.jun.2018 23:32:46

Vi lever i en verden hvor teknologisk utvikling går raskere enn noensinne. Hvordan skal selskaper overleve i en fremtid med eksponentiell utvikling? Og hvordan må bedrifter utvikle seg for å jobbe med både strategi og mennesker for å bli konkurransedyktige?

Opplev Michael Engström på Integrasjonsdagene 2018_tag

Dette er noen av spørsmålene som Michael Engström, eier og grunnlegger av blant annet Exponential Academy, vil stille under årets Integrasjonsdager. Engström kommer til å sette fokus på hva som kreves for å ta ut eksponentielle teknologier og vekst i din bedriftskultur.

Ved å jobbe med innovasjonsledelse, er han opptatt av hvordan vi mennesker fungerer. Og kanskje spesielt hva som skal til for å få mennesker til å bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

– Evnen til å fornye seg handler ikke bare om metoder, verktøy eller prosesser – men i høyeste grad om hvordan mennesker tar beslutninger. I den prosessen jobber vi tett med psykologer og nevrologer for å kunne forstå hva som gjør at vi mennesker blir sterke nok til å utføre nye oppgaver og ta avgjørelser, forteller Engström.

 

Skalerbart utdanningssystem

Expontential Academy’s misjon er å bygge verdens mest skalerbare utdanningssystem, og at gjøre relevant utdanning tilgjengelig for alle, uansett inntekt og demografi. For å nå det målet leverer selskapet lærings og utviklingsprogrammer til store og mindre selskaper. Inntekter fra lederprogrammene er med på å finansiere utdanning for unge i utviklingsland.

Engström mener det er essensielt at vi evner å tilpasse oss de eksponensielle endringene og har som ambisjon å levere utdanning som matcher behovene i det 21. århundret. Han mener det er noen grunnleggende utfordringer med dagens utdanningssystem, som er designet for det forrige århundret. De har derfor tilknyttet verdensledende eksperter innen eksponensiell teknologi, personlig utvikling og ledelse.

– Det ultimate målbildet handler om grunntanken om at alle mennesker har rett til en utdanning, inkludert de tre milliarder menneskene som lever under fattigdomsgrensen.

Dette er fordi utdanning gir oss mulighet til å ta egne valg, forteller Engström engasjert.

– Jeg drives av dette fordi det er urettferdig at enkelte av oss er født inn i en situasjon der utdanning ikke er mulig. Utdanning til absolutt alle, er noe jeg brenner for og som jeg har gjort til min misjon resten av livet, sier Engström. 

 

Endringstakten

Engström jobber også med å bygge selskaper som fokuserer på utdanning i ulike stadier; fra barnehage til ungdomsskole, fra videregående til universitet og som på alle måter støtter initiativ som har til hensikt å endre mønsteret rundt utdanning.

– Dette har sitt opphav i at vi ser at fremtiden vil kreve mer av oss enn den har gjort tidligere, og at den endringstakten er så rask at det ikke er sikkert man henger med. Alle får ikke jobb, sier Engström.

Engström fortsetter å fortelle om «Future of not work», som handler om at dersom alle skal ha en jobb, må man se på hva som er definisjonen av en jobb. Han tror det vil bli større fokus på å kunne jobbe som freelancere i fremtiden enn det er i dag. Han tror også det vil være en større grad av mennesker som jobber på frivillig basis. 

– Vi kommer til å se borgerlønn implementert i større grad, ikke nødvendigvis i morgen, men på sikt. Folk kommer til å få betalt for å jobbe hjemme, tror Engström.

– Hvordan takler jeg som individ en slik situasjon, når vårt behov for tilhørighet til stor del dekkes via jobb? Jeg tror, og håper, at det vil resultere i en eksplosjon av kreative yrker, mer som en ny renessanse en Industry 4.0. En slik omstilling vil fremme kreativitet, som er det vi mennesker er virkelig gode på.

 

Redefinere hva en skal lære

Det viktigste spørsmålet man bør stille seg, dersom man leder noen som skal lære noe, er hvilken støtte man trenger. Kunstig intelligens kommer til å løse selve informasjons- kunnskapsbehovet rundt lærerrollen. Det å fungere som en fasilitator ved å bruke plattformene som er tilgjengelige, og veilede elevene gjennom prosesser, handler om å forstå mennesker.

Engström mener det bunner ut i to viktige erkjennelser:

  1. Jeg må forstå meg selv og akseptere meg selv
  2. Jeg må lære å forstå andre innen jeg fokuserer på å gjøre meg selv forstått.

– Vi er generelt sett for dårlige på kommunikasjon. Vi lytter kun med intensjonen å svare. Vi er nødt til å kunne ha fornuftige diskusjoner om ideer vi i utgangspunktet ikke er enige i, og hver enkelt må fokusere mer på hvordan forstå andre. Det er ofte når man starter i andre enden: «nå skal jeg fortelle deg noe», at en får problemer. Dette utløser igjen spenning og konflikter. Vi prøver ikke å forstå, sier Engström, og når vi lytter så lytter de fleste med intensjonen om å svare, ikke å forstå.

 

Hvordan overkomme egen forhåndsprogrammering

Det er veldig få bevisste beslutninger vi tar, og de fleste valg skjer på grunn av vår underbevissthet.

– Fri vilje er ikke et filosofisk spørsmål lenger, men vi ser og observerer verden via egenprojisering, og derfor er det ikke sikkert at vi står overfor et valg, når vi blir presentert for et valg. Det er bakgrunnen som sier noe om valgene vi tar. Hvorfor gjorde vi det? Er det fordi man ikke hadde noe valg? Vi må forstå prosessene bak avgjørelsene våre og valgene våre, mener Engström.

Han fortsetter med et eksempel på hva en leder ofte sier: Nå skal vi endre oss. Men oppgaven er umulig å løse uten å forstå menneskene.

– Innenfor kjente rammer har folk som regel gode ideer. Som leder kan en ikke forvente at ansatte skal ha gode ideer, når forutsetningene for dette endres. Man kan ikke sende ansatte på kurs for endringsledelse og tro at de skal være endringsagenter. Det er lederen som må være rollemodell og her fungerer ikke delegering av ansvar.

 

Ledere ser ikke den eksponentielle utviklingen

Utfordringen er ikke at utviklingen er eksponentiell, det har den vært i uendelig mange år, men nå er vi i kommet til et veiskille hvor utviklingen akselererer, og eksponentiell teknologi som konvergerer skaper paradigmeskifter. Problemet er ledere som ikke ser den eksponentielle utviklingen de står overfor.

– Vi mennesker er programmert til å tenke lineært, og ledere spesifikt tenker kanskje maks 3 år frem i tid. Men markedet vokser og endres ekstremt hurtig og vi mennesker må lære oss å utvikle oss eksponentielt, forteller Engström.

Dersom virksomheter skal overleve og ha en rolle i fremtiden, er de nødt til å forstå eksponentiell teknologi og skjønne hvordan de skal utvikle en organisasjon som kan vokse raskt.

 

Det er ingen tvil om at dette er viktige tema, og Engström gleder seg til å fortelle deg mye mer på Integrasjonsdagene i august. Sikre deg plass nå!

 Meld deg på

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om Integrasjonsdagene