<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Paul Magnar Øverby


Recent Posts

Produksjonssetting i skyen - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:29:58 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

Vi snakker om tjenesteorientert arkitektur som realiseres i Azure, med Docker containers og container-orkestrering med Kubernetes, eller Service Fabric. Noe av det vi lærte mer om under LEAP Nordic 2018, arrangert av Microsoft.

 

Les mer

Verdiøkende tjenester - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:29:07 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

En oppsummering av årets MS LEAP Nordic.

Les mer

Bygg for skyen - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:28:30 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

Nyere historie viser at Microsoft har gått fra en strategi og kultur som var preget av lite samarbeid på tvers, begrenset innsyn, både internt mellom avdelinger og eksternt, til nå å være åpne for samarbeid på tvers av aktører, marked og plattformer.

 

Les mer

Forretningsverdi realiseres med integrasjon

01.des.2016 12:31:31 / by Paul Magnar Øverby posted in Digitalisering

Med bakgrunn i teknologiske fremskritt som cloud og mobile, går IT fra å understøtte forretning til å bli forretning. Ny forretningsverdi skapes på den digitale arena, og det hele realiseres ved integrasjon, som er og alltid har vært Communicates kjernefokus og ekspertiseområde.

Les mer