<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">
Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Bygg for skyen - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:28:30

Nyere historie viser at Microsoft har gått fra en strategi og kultur som var preget av lite samarbeid på tvers, begrenset innsyn, både internt mellom avdelinger og eksternt, til nå å være åpne for samarbeid på tvers av aktører, marked og plattformer.

 

896x440_Byggforskyen_communicate_LEAPNordic2018_bilde

 

Årets LEAP Nordic (Lead Enterprise Architect Program), tok blant annet for seg hvordan man skal bygge for skyen. Det var fokus på tema som sikkerhet i fokus - identitet og tilgang, meldingsorientert integrasjon og en tur innom det faktum at SQL fremdeles er aktuelt. 

Mye handlet også om at Microsoft har åpnet kildekoden for .NET rammeverket sitt, noe de anser som en nødvendighet i dagens marked hvor alt handler om utvikling av tjenester på tvers av teknologi-plattformer.

 

Sikkerhet i fokus - Identitet og tilgang

Det er stort fokus på sikkerhet og Microsoft kommer med råd om hva man bør gjøre og hva man helst ikke bør gjøre når det kommer til sikker kode.

 

Meldingsorientert integrasjon

  • Storage Queues
  • Service Bus
  • Event Hubs
  • Event Grid

 

SQL fremdeles sentralt

Til tross for at SQL kanskje ikke er det mest spennende som skjer i disse dager så vil nok SQL ha et betydelig nedslagsfelt.

 

Vi gir deg oppsummeringen fra årets MS LEAP-arrangement.

 

Last ned whitepaper

 

 

 

Kanskje du liker disse

artiklene om Whitepapers og e-bøker

Nyhetsbrev på mail