Bertel O. Steen investerer i digital tjenesteplattform

Jonas Bariås
26.sep.2019 10:08:39

Bilbransjen rammes hardt av globale megatrender. Digitalisering, urbanisering, miljøhensyn og endrede forbruksvaner tvinger aktørene til å tenke nytt. De som ikke fornyer seg risikerer på sikt å bli irrelevant for kundene, som stadig stiller nye krav og forventninger til leverandørene. Det vil tvinge frem mer radikale endringer i bilbransjens forretningsmodeller enn noen gang før. 

Befolkningen trekker innover mot de store byene og blir mer miljøbevisste. Bærekraft får en stadig viktigere rolle i kjøpsprosessen og etterspørselen for elektriske alternativer er høyere i Norge enn noe annet sted i verden. Leasingmarkedet vokser kraftig, men presset mot privatbilen gir også nye muligheter for sømløse transportløsninger som inkluderer bildeling og abonnementsløsninger. 

LES OGSÅ: Fra hønsebonde til eggekartong - et egg er ikke bare et egg

For å møte fremtidens endringer i bransjen har Bertel O. Steen investert i utvikling av en digital tjenesteplattform. Selskapet hadde et stort behov for å effektivisere interne prosesser, for raskere å kunne gi raskere og bedre service til kunder. 

 

Mer effektiv administrasjon 

I videoen forteller Are Knutsen, direktør for tjenesteutvikling og innovasjon, og Morten Knudsen, prosjektleder i BOS, om arbeidet som gjøres for at Bertel O. Steen skal kunne lede an i utviklingen av morgendagens mobilitetsløsninger i Norge. 

– Siden 16/17 har vi brukt mye tid på å forstå hvordan ting endrer seg i vår bransje og industri. Kundene våre ønsker ikke nødvendigvis bare å kjøpe og eie en bil, de ønsker å ha tilgang til bil på ulike måter. Vi ser at flere og flere ønsker å lease bil, det begynner å komme tjenester som lar deg abonnere på bil. Sist, men ikke minst, har du delingstjenester - der du bare bruker den bilen du trenger når du trenger den, sier Are Knutsen.

For å møte kundenes endrede ønsker og behov har Bertel O. Steen utviklet tjenester som Easly, Biliblant og Fleks, i tillegg til at de har digitalisert bookingtjenester.

Selskapets digitale tjenesteplattform effektiviserer administreringen av tjenestene de tilbyr, fordi den sammenkobler alle kjernesystemene i virksomheten. Ved å ha bedre og enklere tilgang til kundedata på tvers av systemer får de ansatte langt bedre oversikt i en travel arbeidshverdag.

Datadrevet virksomhet

Tjenesteplattformen gjør det også mulig for selskapet å legge til nye tjenester på toppen av plattformen raskt. Det medfører, slik Are Knutsen referer til i videoen over, at de er rigget for å ta nye tjenester raskt til markedet og lære om nye mobilitetsfelter, for å videreutvikle tjenestene i den retningen kundene ønsker.  

En viktig forutsetning for at vi har kunnet bygge disse tjenestene er investeringsvilje og guts fra ledelsen. De har turt å ta beslutninger. De har gitt midler til noe uten å vite om vi kommer til å lykkes. Vi har også gjort noen veldig viktige grep internt, med å tilgjengeliggjøre data, sier Knutsen.  

Les også: 10 ting du må tenke på for å skape Rask Digital Utvikling

Morten Knudsen, som har ledet arbeidet med lanseringen av Easly, en leasingtjeneste som skaper et enklere og mer forutsigbart bilhold, mener tilgangen på data er en nøkkelingrediens for at Bertel O. Steen kan drive rask digital utvikling. Innovasjonsarbeidet i bilbransjen har i stor grad vært sentrert rundt produktene – bilene – de siste tiårene. Fremover tror Knudsen at det vil bli viktigere og viktigere at forhandlerne fokuserer på tjenesteinnovasjon. 

– Vi har hatt litt for mange systemersom snakker litt for dårlig sammen. Med en plattform i bunn snakker disse systemene sammen, slik at selgerne våre får en enklere hverdag og færre systemer å forholde seg til. Vi kommer til å øke antall tjenester som vi tilbyr kundene våre og vi vil samle alle disse tjenestene, for å gjøre bilholdet så enkelt som overhodet mulig og så oversiktlig som mulig for de som har flere biler, sier han. 

Rask Digital Utvikling

 

"Mange ledere i Norge har en misoppfatning av at de vil lykkes med digitaliseringsprosessene ved bare å investere i nye løsninger."

Klikk deg videre for å lære mer om verdiene av Rask Digital Utvikling

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling