- Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen!

Stine Mathisen
28.sep.2021 14:27:59

For en uke siden deltok Communicate på konferansen Digitalisering av byggenæringen, i regi av Computerworld. I tillegg til å dele litt av det vi kan og mener, så tok vi med oss mye hjem fra andre inspirerende og kunnskapsrike foredragsholdere. Derfor vil vi dele noe av det vi mener virkelig var verdt å få med seg!

Ja, bransjen ligger bak.

Felles for de fleste foredragsholderne var en enighet om at når det gjelder digitalisering, ligger bygg og anleggsbransjen 10-15 år bak i forhold til andre bransjer. Samtidig mente samtlige at det har skjedd svært mye de siste årene. Mikkel Sandvik fra Mestergruppen påpekte at det først var i 2018 og 2019 at det ble normalt å snakke om bærekraft i forbindelse med bransjen. Siden den gang har det blitt en helt annen modenhet for temaet.

Selv om bransjen ligger bak, så betyr ikke det at det ikke går i riktig retning. Det ligger nemlig enorme muligheter i byggenæringens databanker.

Ikke mangel på potensiale og muligheter!

Noe Nikolai Astrup trakk frem, var at bygg og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring. Han mener at vi ligger godt an til å bli verdensledende innen industriell teknologi, der USA og Kina i større grad er verdensledende innen forbrukerrettet teknologi. For å få til dette presiserte Astrup at vi må gå fra en kontinuerlig gradvis forbedring, til mer radikal innovasjon, og at vi i større grad må tørre å utnytte de mulighetene som ligger i data.

For det at byggenæringen har samlet uhorvelige mengder data i mange, mange år, er et faktum. Det samme gjelder at den i liten grad utnyttes.

- All denne dataen er ingenting verdt om den ikke brukes og foredles, og aller helst deles! Noen andre kan gjøre noe med data du selv ikke får brukt, og transformere den. Hva gjør du med dataene? De fleste gjør ingenting, sa Astrup.   

Her trakk han frem oljenæringen som et godt eksempel på hvordan gevinst kan oppstå fra datadeling, da hovedårsaken til at Johan Sverdrup-feltet ble funnet var nettopp dette.

Samarbeid og deling er veien å gå.

Flere foredragsholdere tok opp nettopp viktigheten av samarbeid, og henviste til FN´s bærekraftsmål 17, for det går for sakte om vi ikke kan lære av hverandre, og utnytte hverandres kunnskap. 

Samarbeid og deling av data vil kunne bidra til høyere grad av ombruk, og som Astrup påpekte, kan andre finne nye bruksområder for data som først var tiltenkt kun én hensikt. På denne måten vil man kunne spare ressurser i form av både tid, penger, materialer og miljø. 

- Vi har stafett, men vi tar ikke med oss stafettpinnen. Digitalisering handler mest om mennesker og hvordan de samhandler, sa Sandvik. 

Så det er ikke tvil om at vi må jobbe sammen, og vi må dele dataene. Og for å få til dette, så er det viktig at vi forstår hverandre. Dette var et av poengene til vår CEO, Espen Stensund.

- Vi må snakke samme språk. IT og teknologer, forretning og ledere må alle forstå hverandre. 

Ingenting å vente på, tiden er nå!

Sandvik var nok kanskje den med den mest ambisiøse tittelen på sitt foredrag, med "Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen". Men han tar nok ikke feil, og han var ikke alene om oppfatningen. Også Astrup slo fast at det ikke er noe å gå og vente på. 

Astrup trakk særlig frem kultur, ledelse og kompetanse som tre avgjørende faktorer for å lykkes. Man kan ikke ha en leder som er gjest i den digitale tidsalderen, man må ha en kultur som tillater og oppfordrer til endring, og man må besitte den nødvendige kompetansen.

- Er man ikke en digital næring som er attraktiv å jobbe i, vil det bli vanskeligere å ansette den nye generasjonen som er på vei ut i arbeidslivet. De er oppvokst med digitale verktøy, digitale hjelpemidler og digitale arbeidsmetoder, og det er det de vil forvente på arbeidsplassen også, presiserte Stensund til slutt. 

byggebransjen

Data skaper nye muligheter

De fleste bedrifter sitter i dag på enorme mengder data, uten å vite hvordan de kan utnyttes. Ønsker du å vite mer om hvordan data kan bli et konkurransefortrinn? Les mer her → 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling