Trevareprisene øker. Slik kan teknologi styre kostnadene i byggebransjen

Stine Mathisen
25.okt.2021 20:23:41

De siste årene har vært utfordrende, og de fleste har fått kjenne på behovet for å kunne snu seg raskt i møtet med mange, store endringer. Dersom bedriftene skal ha sjans til å holde tritt, og samtidig komme styrket ut av pandemien, vil riktig og effektiv utnyttelse av data være avgjørende!

Utfordringer i kø

Halvveis inn i 2021 skjøt prisene på råvarer til bygg og anlegg i været, etterspørselen etter trevarer var historisk høy, samtidig som tilgangen stadig var synkende, og en mengde nødvendige materialer var brått en mangelvare.

Les mer: Hvordan gjøre data til et konkurransefortrinn

Da høsten rullet inn presenterte Prognosesenteret en oversikt over og forklaring av prisjusteringene fra de siste 12 månedene. Her kom det frem at mellom september 2020 og august 2021 økte byggevareprisene med 11,9%, og at de tre siste månedene av denne perioden stod for hele 3,9% av prisøkningen.

Bakgrunnen for den voldsomme økningen stammer fra en kombinasjon av store leveringsproblemer og varemangel i Asia, hvor viktige komponenter til produksjon over hele verden, lages. Men ikke minst er økende etterspørsel en stor faktor.

Prisøkning på 130%

For det er nemlig ikke bare bygg- og anleggsbransjen som har benyttet pandemien til å bygge: Mang en nordmann har benyttet anledningen til å bli hobbysnekkere, og behovet for trevarer har vokst enormt på kort tid. Dette har gjort at mange forhandlere opplever at lagrene er utplukket for populære varer.

Og det er nettopp trevare som har sett det største trykket: I USA ble det i mai rapportert om prisøkninger på over 400%, og selv om nivåene i Norge heldigvis ikke nådde de samme proporsjonene, er de fremdeles betydelige. I høst hadde trelastprisene her til lands steget med hele 130% i løpet av de siste tolv månedene.

Les mer: Få fart på innovasjonen i byggenæringen 

Til tross for kvalifiserte gjetninger om at prisene vil normaliseres i starten av 2022, påvirker situasjonen hele verdikjeden for mange, og skaper økonomiske utfordringer for alle i bygg- og anleggsbransjen.

Ta kontroll over dataene

Dersom man greier å løfte dataen og utnytte det potensialet som ligger i det samlede datamaterialet, vil man kunne arbeide for å minimere en mengde tidstyver. Om det så er trege beslutningsprosesser, manuelle prosesser som kunne vært automatisert, eller manglende kundeinnsikt.

Data er også en nøkkelfaktor for bruk av moderne teknologier, som kunstig intelligens og maskinlæring. Disse teknologiene har potensialet til å radikalt endre måten vi jobber på, men er avhengig av tilgang på relevante data av høy kvalitet for å fungere.

Riktig og effektiv utnyttelse av egne data vil dermed påvirke bedriftenes økonomi positivt på en rekke punkter:

  • Kostnadsbesparelse knyttet til tid og arbeidskraft.
  • Kostnadsbesparelse knyttet til kostnads- og byggetidsoverskridelser.
  • Økt produktivitet og effektivisering
  • Økt tilfredshet hos kunder og samarbeidspartnere

Gode systemer for håndtering av data vil derfor være det største konkurransefortrinnet for bedriftene i møte med økte priser, forsinkelser og råvaremangel.

En slik forsyningskrise som vi ser nå, er nemlig noe som vil kunne vare over flere år. Det er derfor avgjørende at bedriftene kutter unødvendige utgifter og kostnader knyttet til svinn av både tid og materialer. For å få til dette, er det viktig at bedriftene har orden på dataene sine.

Vil du vite mer om hvordan vi i Communicate kan hjelpe deg? 

Fortell meg mer! 

Cluster_of_buildings

Ingenting å vente på!

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen har lenge ligget bak, men Mikkel Sandvik mener at nå er tiden moden. Les mer om hvordan han mener vi sammen skal forandre bransjen her → 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling