Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

God kontroll på data er avgjørende i møte med utfordringer

Stine Mathisen
25.okt.2021 20:23:41

26. september åpnet endelig Norge igjen, og mange har begynt å finne tilbake til normalen. Likevel er det en rekke direkte konsekvenser av pandemien og nedstengningen som vil følge med oss i lengre tid, og som påvirker både bransjer og enkeltpersoner. 

Utfordringene står i kø

Gjennom våren og sommeren var det en mengde artikler som tok for seg at prisene på råvarer til bygg og anlegg skjøt i været. At etterspørselen etter trevarer var historisk høy, samtidig som tilgangen var synkende. At en mengde materialer som fungerer som avgjørende komponenter var mangelvare. Disse artiklene fortsatte å rulle inn også over sensommeren og tidlig høst, og i starten av september kom Prognosesenteret med en artikkel som presenterte forklaringer og oversikt over prisjusteringene fra de siste tolv månedene. 

Her kommer det frem at i løpet av de siste tolv månedene (20. september 2020–21. august 2021) økte byggevareprisene med 11,9%, og at de tre siste månedene av denne perioden stod for hele 3,9% av prisøkningen. Bakgrunnen for den voldsomme økningen stammer i stor grad fra en kombinasjon av store leveringsproblemer og økende etterspørsel. Samtidig påvirkes prisøkningen av risikoen for mangel på ytterligere materialer. Produkter fra Asia er ofte komponenter i produkter fra andre land, og varemangelen i Asia vil dermed ha ringvirkninger for produksjon over hele verden, i de fleste bransjer.

Trevarepriser på topp

Det er nemlig ikke bare bygg- og anleggsbransjen som har benyttet pandemien til å bygge. Hjemmeoppussing har opplevd en stor vekst, og mange har benyttet anledningen til å bli hobbysnekkere. Mange forhandlere opplever dermed at lagrene er utplukket for populære varer, som blant annet visse tømmerdimensjoner. Overgangen til hjemmekontor har også vært med på å sette fart på ressursmangelen, da enormt mange måtte oppgradere kontormateriell hjemme, spesielt med nye pulter. 

Trevare har rett og slett hatt et spesielt trykk, og i USA ble det i mai rapportert om prisøkninger på over 400% noen steder. I Norge har nivåene heldigvis ikke nådd de samme proporsjonene, men de er fremdeles betydelige. I løpet av de siste tolv månedene har trelastprisene her til lands steget med hele 130%. Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen, spår likevel at det vil komme et kraftig prisfall over nyttår.

I et intervju med Dagens Næringsliv uttaler han at det er vesentlig lavere aktivitet i butikkene nå enn hva det var for ett år siden. - Prisene vil falle tilbake. Det vil skje i løpet av første halvår 2022. Dette er kvalifisert gjetning, sier han. 

Mange har fått et økt fokus på bærekraft og tre som bærekraftig råvare, og dette førte til en rehabiliterings- og renovasjonsbølge som ble kraftig forsterket av coronapandemien. Sandvik sier at denne trenden er nedadgående, og at tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av nye boliger faller kraftig. – Det vil føre til at vi får et fall i omsetning av byggevarer om seks til tolv måneder, fordi salget av boliger driver etterspørselen av byggevarer, sier Sandvik.

Påvirker bunnlinjen

Dagens situasjon påvirker hele verdikjeden, og økonomiske utfordringer medfølger for alle i bygg- og anleggsbransjen. Det er en utvikling man vanskelig kan styre, og det rapporteres stadig om konkurser.

Påvirkningen på bunnlinjen stammer ikke kun fra prisøkningen på materialer og råvarer, eller den nedovergående byggetrenden, men oppstår også i forbindelse med utsettelser og forsinkelser i prosjektene. Ved slike utfordringer, som det er lite å gjøre noe med, kan man gjøre tiltak på andre punkter, slik som ved god utnyttelse av data. Dersom man greier å løfte dataen og utnytte det potensialet som ligger i det samlede datamaterialet, vil man kunne arbeide for å minimere tidstyver på andre områder, slik at den totale forsinkelsen på prosjektene blir så liten som mulig. 

Ta kontroll over dataene

Riktig og effektiv utnyttelse av egne data vil dermed påvirke bedriftenes økonomi positivt, fordi man vil kunne spare inn kostnader knyttet til tid og arbeidskraft, samt kostnader forbundet med kostnads- og byggetidsoverskridelser. Økt produktivitet og effektivisering, som et resultat av å fjerne eller minimere tidstyver, vil fortsette å gi positiv påvirkning, også etter at frakttider og priser faller tilbake til normalen. Tilfredsheten hos kunder og samarbeidspartnere vil også øke, både på bakgrunn av hvordan det påvirker deres egen økonomi, og fordi de ser at bedriften aktivt gjennomfører taktiske tiltak.

Gode systemer for håndtering av data vil derfor være det største konkurransefortrinnet for bedriftene i møte med utfordringer og uforutsigbarhet.

Les mer: Hvordan gjøre data til et konkurransefortrinn

En slik forsyningskrise som vi ser nå, er nemlig noe som vil kunne vare over flere år. Det er derfor avgjørende at bedriftene kutter unødvendige utgifter og kostnader knyttet til svinn av både tid og materialer. For å få til dette, er det viktig at bedriftene har orden på dataene sine.

Vil du vite mer om hvordan vi i Communicate kan hjelpe deg? 

Fortell meg mer! 

Cluster_of_buildings

Ingenting å vente på!

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen har lenge ligget bak, men Mikkel Sandvik mener at nå er tiden moden. Les mer om hvordan han mener vi sammen skal forandre bransjen her → 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling