Dette vil føre til mer innovasjon i byggenæringen

Jonas Bariås
04.jun.2021 10:58:34

I denne artikkelen oppsummerer vi det viktigste fra vår livesending om innovasjon i byggenæringen. I fagpanelet satt:

  • Espen Stensund, CEO i Communicate
  • Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statbygg
  • Jon Karlsen, prosjektleder for Digitalt Veikart 2.0

Du kan også se opptak av sendingen ved å klikke på knappen under. Sendingen varer i 50 minutter og er perfekt for ledere som ønsker å akselerere den digitale utviklingen og styrke innovasjonsevnen.

Se opptak av sendingen

Hvorfor henger byggenæringen etter med digitaliseringen?

– Min teori er at vi har hatt så mye å gjøre de siste 15-20 årene, at man ikke har tatt seg tid til å fokusere skikkelig på det. Det har ikke har vært behov for det. Alt man bygger blir solgt uansett og lønnsomheten er mer enn god nok, sier Jon. 

– Vi har manglet en «burning platform» som tvinger oss til å snu oss, men vi ser nå at det kommer krefter fra flere hold som vil være med på å akselerere dette, sier Anett.

Hva vil drive innovasjon fremover?

– Bærekraft vil helt klart påvirke næringen vår i stor grad. Vi må tenke annerledes rundt hvordan vi bygger og gjenbruker. Vi er den største uttakeren av materialer globalt sett og har et stort ansvar. Heldigvis har det skjedd mye de siste 18 månedene, som at finans stiller krav til miljøsertifiserte bygg for i det hele tatt å gi lån, sier Anett. 

RDU Anett Andreassen

– Det er mye å ta tak i rundt dette med bærekraft. Det påvirker også flere aspekter, for det finnes jo ikke god økonomi i sløsing. Man må ha en mer kunderelatert forretningsmodell og påse at man bygger riktig første gang. Dessverre er det sånn at mange fortsatt har en forretningsmodell hvor mye av gevinsten ligger i at kjøpere vil gjøre oppgraderinger og utskiftinger. Næringen trenger nye krav å forholde seg til, sier Jon.

Hvordan gjøre data til et konkurransefortrinn?

– For å optimalisere og automatisere prosesser, må det være en effektiv dataflyt på tvers - og ikke minst god kvalitet på data. Hvis man tillater å ta imot dårlige data, vil man aldri løse problemene man har i dag. Så det er et godt sted å starte; å sette krav til data gjennom hele verdikjeden og at man hele tiden tenker gjenbruk. Det er unødvendig å produsere data flere ganger, og det svekker også kvaliteten, sier Espen.

– Dessverre så preges digitaliseringen av en diskusjon om konkurranse og samhandling. Jeg opplever at det er en interessekonflikt her og lav tillit mellom aktørene, som gjør at man ikke vil dele data videre. Derfor er vi fortsatt veldig langt unna å skape dette økosystemet som vi har snakket om i lang tid, sier Anett.

RDU Jon Karlsen

– Hvis alle byggherrer hadde bedt om å få skikkelige data, så hadde problemet vært løst. Men mange synes at det er for dyrt og komplisert, og ser ikke helt den store verdien. Derfor er dette med krav så viktig, sier Jon. 

Hva må til for å styrke digital verdiskaping?

– Ledere må ta større eierskap til digitaliseringen og forstå at teknologi er viktig for virksomhetens strategi. Det må ligge et engasjement og en nysgjerrighet rundt mulighetene som moderne teknologi skaper, sier Jon.

– Samtidig er det viktig å huske at en leder ikke skal kunne alt. Det viktigste er å forene krefter mellom domenekunnskap og teknisk kompetanse. Tverrfaglighet er nøkkelen når man skal jobbe for å løse problemer på en bedre måte en før. Så tenker jeg også at det er viktig for virksomhetene å bli mer tech-orienterte, som andre næringer har blitt. Få IT-direktøren inn i toppledelsen, skap større forankring av digitaliseringen øverst i verdikjeden og fokusere på problemene dere ønsker å løse - ikke selve teknologien, sier Espen. 

RDU Espen Stensund

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling