Kruse Smith om digital tjenesteplattform: Dette lærte vi på 1 år

Jonas Bariås
19.nov.2019 12:17:01

14 måneder har gått siden Communicate startet arbeidet med å bygge en digital tjenesteplattform for Kruse Smith. Siden den gang har bolig- og entreprenørkonsernet kommet langt på vei med å skape “et enklere Kruse”, som er slagordet for deres digitaliseringsstrategi. Med nye systemer som tilrettelegger for raskere prosjektutvikling og en mer forutsigbar byggefase, ser de allerede store positive effekter.

– Undersøkelser fra byggeplassen viser at kun 50% av tiden til håndverkerne er direkte produktiv. Vi jobber hardt for å øke denne andelen – ikke ved å piske folk til å springe fortere, men ved å legge forholdene bedre til rette slik at de slipper flere av de uproduktive oppgavene, forteller Gunnar Skeie, som leder Kruse Smiths avdeling for Virtual Design & Construction.

På vårt frokostseminar 4. desember fortalte Skeie om hvordan Kruse Smith har lykkes med å digitalisere prosjektgjennomføringen. De fremmøtte fikk innsikt i grepene som har blitt gjort for at de digitale verktøyene skal gi mest mulig verdi for sluttbrukerne.

– Vi er i ferd med å endre prosessene våre radikalt – med positivt fortegn. Jeg har aldri vært med på et prosjekt som endrer måten noen jobber på i like stor grad, men som blir så godt tatt imot, sier Skeie.

Enkelt og visuelt

Automatisering av manuelle prosesser står sentralt i arbeidet med Kruse Smiths digitale tjenesteplattform. Systemet som brukes for å effektivisere prosjektgjennomføringen kalles iPG – integrert prosjektgjennomføring. Dette benyttes til planlegging, koordinering og oppfølging av arbeidet som skjer ute på byggeplassen.

I løpet av desember 2019  vil også et nytt system rulles ut: iPU – integrert prosjektutvikling. Dette systemet vil effektivisere utviklingen av nye prosjekter betraktelig og sørge for at Kruse Smith kan jobbe raskere og smartere.

– Oppgaven til vår avdeling er å bidra til at kundene våre opplever å få et optimalt prosjekt til sitt formål. Byggeprosessen handler om å komme seg fra ukjent til kjent, så videre til utført, så raskt og godt som mulig. I første fase ser vi at vi kan jobbe mye raskere, mens i fase 2 er det trygghet og forutsigbarhet som gjelder. Når vi samler inn data gjennom hele prosessen, vil vi få et grunnlag som gjør at vi hele tiden kan se etter forbedringer i arbeidet vårt, sier Skeie.

Han forteller videre at han i løpet av det siste året har lært mye om hvordan man gjør smartere valg i digitaliseringsarbeidet: 

– Det vi gjør skal forenkle hverdagen til folk. Hvordan kan vi bidra til å gjøre det enklere for dem å utføre oppgavene sine ute på byggeplassen? Da må vi involvere de i arbeidet, gjøre informasjonen lett tilgjengelig og presentere den på en måte som gir mening for dem. Når de utfører sine oppgaver, samler vi data på hva som skjer for å bli bedre i neste runde, sier Skeie.

Tenk behov før teknologi

Enkelte kjøpsprosesser er mer impulsive enn andre, men dersom du målrettet er på jakt etter et par nye løpesko, ny bil eller en ny bolig, så velger du det som best dekker dine behov. Akkurat slik mener Gunnar Skeie at norske ledere må tenke når det gjelder teknologi: Start med behovet, så finner du verktøyene – ikke motsatt.

– Det er lett å sette begrensninger i hodet når man ikke kan nok. Sånn har det tradisjonelt sett vært for oss når vi skulle diskutere teknologi. Communicate fikk oss til å forstå at vi må fokusere på funksjonalitet og la behovene våre styre prosjektet. Vi trenger ikke bry oss om det tekniske som skjer i systemene, for det er jobben til konsulentene deres, sier han. 
 
– Jeg liker å sammenligne det med kjøpsprosessen når man skal kjøpe ny bil. Jeg har ikke kompetansen til å bedømme om det som er under panseret er bra nok eller at de har brukt riktige materialer til delene sine. Det er det svært få som har. Derfor må jeg fokuserer på behovene mine og bilens funksjonalitet når jeg skal velge. Dekker den behovene, så vil jeg bli fornøyd, sier han.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om digital tjenesteplattform