Intersport løper raskere med digital tjenesteplattform

Jonas Bariås
18.nov.2020 08:49:43

De siste årene har vært hendelsesrike for den norske delen av Intersport-kjeden, som med over 5500 butikker i 44 ulike land er verdens største sportskjede. I kulissene, bak medieoppslagene om Gresvigs oppbud og fusjonen med Sport 1, foregår en digital satsing hvor Intersport Norge forbereder seg på fremtidens varehandel. I 2020 har virksomheten blant annet byttet e-handelsplattform, for å knytte tettere bånd til Intersport International Corporation.

I dette kooperativet er hvert land ansvarlig for egen virksomhet. Kjedens internasjonale nettverk gir åpenbare stordriftsfordeler som blir viktige for Intersport Norge i kampen om markedsandelene. De opererer tross alt i en bransje som på mange måter preges av de samme faktorene vi kjenner fra idretten, hvor konkurransen er beintøff og aktørene har et urokkelig ønske om å bli bedre hver eneste dag.

For å legge best mulig til rette for kontinuerlig utvikling, har Intersport Norge bygget en integrasjonsplattform parallelt med overgangen til deres nye e-handelsløsning.

– Behovet for integrasjonsplattformen oppstod fordi vi ønsket å beholde flere av systemene vi har brukt fra før. Det ville vært veldig omfattende og svært høy risiko dersom vi skulle byttet ut alt. Vi er veldig fornøyde med det vi har for produktinformasjon, betalingsløsninger, ordrer og logistikk. Derfor trengte vi en plattform som gjør at data kan flyte sikkert og effektivt mellom alle disse systemene, sier Stian Dybdahl, integrasjons- og varehusspesialist i Intersport.

En langsiktig investering

Den nye integrasjonsplattformen løste dermed en avgjørende utfordring i overgangen til Salesforce-baserte e-handelsløsningen. Men det er ikke bare dette prosjektet som vil dra nytte av den nye integrasjonsplattformen, påpeker Frank-André Nilsen, integrasjonsarkitekt i Intersport. 

– Denne investeringen vil gi oss mye verdi i fremtiden. Den overordnede tanken er at integrasjonsplattformen skal fungere som et eget lag i arkitekturen vår. Dette gjør at vi kan tilby data til ulike konsumenter mer effektivt enn før. Vi ser at flere leverandører har behov for samme type data, og med denne plattformen slipper vi å lage integrasjoner mellom alle ulike systemer. Muligheten til å gjenbruke data er veldig viktig, sier Frank-André. 

– En annen stor fordel er at vi vil ha mye bedre kontroll på hvor våre data blir delt. Dermed ivaretas sikkerheten bedre også, legger han til.

Rask digital utvikling

Datalaget som integrasjonsplattformen skaper, hjelper Intersport med å redusere kompleksiteten i IT-arkitekturen. Dette skaper flere positive ringvirkninger, som at det digitale økosystemet blir mindre sårbart ved eventuelle systemoppdateringer og –oppgraderinger.

Plattformen blir med andre ord et ess i ermet på veien videre mot en hypermoderne IT-hverdag. De arkitektoniske grepene som plattformen muliggjør, legger bedre til rette for å utvikle nye tjenester og løfte systemer opp i skyen.

– Hvis vi skulle velge å bytte ut et av våre andre systemer i fremtiden, så endrer vi det bare på baksiden. All data vil likevel ligge tilgjengelig for andre, så ingen vil merke at det skjer. Nå kan det nye systemet bare kobles til plattformen, og så er vi i gang, sier Frank-André. 

Ønsket å bruke fageksperter

Stian forklarer at Intersport har en liten IT-avdeling, med mange jern i ilden. Tryggheten ved å bruke en leverandør med spesialkompetanse ble derfor avgjørende for samarbeidet med Communicate, påpeker han. 

– Communicate tilbyr en totalpakke, med gode arkitekter, utviklere og ressurser som ivaretar plattformen og gjør forbedringer hele tiden. Det er trygt for oss å jobbe med fageksperter som vi vet har kontroll på dette.

Han trekker også frem tjenestene ConnXio, MDC og Archeo som suksessfaktorer for arbeidet. Dette er standardkomponenter som Communicate har utviklet. Disse sikrer raske leveranser og størst mulig verdi for kunden.

– Det gir en ekstra trygghet å vite at vi jobber med et selskap som hele tiden utvikler tjenester med den nyeste teknologien. Disse tjenestene gjør det mulig å jobbe mer effektivt, samtidig som vi helt klart ser kostnadsmessige fordeler, sier Stian.

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om kundereferanse