Hva kjennetegner innovatørene i byggenæringen?

Jonas Bariås
08.apr.2021 13:23:50

Digitalt veikart 2.0 slår fast at digitalisering er næringens eneste mulighet til å forholde seg lønnsom og konkurransedyktig i fremtiden. Det er liten tvil om at de digitale mulighetene som vokser frem gir et enormt potensial. Men som med alt annet, er det store forskjeller på hvordan virksomhetene i byggenæringen evner å tilpasse seg til den teknologiske utviklingen.

Hvilke kulturelle og teknologiske kjennetegn finner vi hos de som er rigget for raske endringer og innovasjon? Dette skal vi svare på i livesendingen «Innovasjon i byggenæringen» 11. mai kl. 13.00. 

En av ekspertene som skal sitte i fagpanelet under sendingen er Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. 

– Det viktigste i innovasjonsarbeid er å tenke på hvem man innoverer for. Det er mange ingeniører i næringen vår som liker å lage kule løsninger, men i hvilken grad har vi klart å sette brukeren i sentrum? Innovasjonen må bli mer behovsdrevet. Mange har jobbet hardt for å snu denne tankegangen, men næringen totalt sett har en lang vei å gå, sier Anett. 

Er det rom for rebeller?

Hun erkjenner at Statsbygg også har en lang vei å gå, men at de jobber hardt for å snu etablerte tankesett. Kulturendring er nøkkelen for å lykkes, mener hun.

– Balansen mellom drift og innovasjon er vanskelig. Klarer man å heie på de som våger å feile, eller heier man kun på de som gjør alt riktig? Jeg tror det siste gjelder for hos veldig mange. Men det som er riktig i dag, er ikke nødvendigvis riktig i morgen. Derfor må flere skape plass for rebellene, som tenker utenfor boksen og tråkker opp nye stier. Sånn som kulturen er i dag, er det dessverre lett å bli dratt ned hvis man lar tankene fare, sier Anett. 

Hun er også overbevist om at næringen kan komme langt dersom aktørene forener krefter.

– Vi kan samarbeide mye mer enn hva vi har gjort til nå og det tror jeg også vi kommer til å gjøre. Jeg opplever at mange forstår verdien av å ha åpne standarder. Å sitte på data som ingen andre kan bruke er ikke noe konkurransefortrinn lenger, fordi man blir mer og mer avhengig av økosystemet rundt seg etter hvert som næringen digitaliseres. 

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail

Kanskje du liker disse

artiklene om rask digital utvikling