<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">
Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Vi søker systemutviklere og løsningsarkitekter

Ranja Pedersen
17.jan.2018 15:09:47

Communicate har mange spennende oppgaver foran oss og utvider vårt team innen innovasjon og utvikling. En av hovedoppgavene blir å bidra aktivt i utviklingen av nye løsninger. 

Kampanje-januar-2018_2.jpg

Dette gjelder blant annet innen områder som betalingsløsninger, digitale plattformer, sikkerhet, maskinlæring, API teknologi, Master Data løsninger og selvfølgelig alt som har med skytjenester å gjøre.

Vi har mange store kunder. Kunder som er fremoverlent i digitaliseringsarbeidet. Dette er ofte forretningsdrevet og det er her vi forankrer vår dialog med kundene. Det er imidlertid teknologien og de dyktige teknologene som muliggjør og tilrettelegger en rask digital utvikling.

Vi ønsker at du har kompetanse innenfor flere av områdene nedenfor. Er du i tillegg en person som kan identifisere deg med verdier som humør, engasjement, lagspiller og troverdig, er du enda mer interessant.

 • Utdanning innen systemutvikling og/eller programmering
 • Vil jobbe i Oslo området
 • Erfaring med smidige prosesser som Scrum
 • CI/CD som GIT, TFVC, Build og ARM. C# .NET / VSTS programmerings kompetanse

Mer spesifikt:

 • Tjenesteutvikling ASP.NET, formatene JSON og XML, samt protokollene HTTP, REST og SOAP
 • Sikkerhetsmekanismer for autentisering og kryptering; Azure Active Directory, Oauth2.0, SSL
 • Database -modellering/ -utvikling SQL og NoSQL.
 • Azure Service Bus kø og topic
 • Azure App Service: web-apps, mobile-apps, api-apps og logical-apps
 • Azure API Management
 • Azure web jobs
 • Server-less (Azure Functions)
 • Fordel med kompetanse på Azure integration platform as a service (iPaaS) / Enterprise Integration Pack
 • Fordel med kompetanse på Container/Microservice (Azure Service Fabric)
 • Fordel med DevOps erfaring

Er du vår nye kollega?

Søk her 

Nyhetsbrev på mail