<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Skaper digitale klasseskiller i varehandelen

23.okt.2018 10:19:28 / by Rohit Saggi posted in Whitepapers og e-bøker, Retail

Teknologi gir uante muligheter til å skape bedre kundeopplevelser. Her er noe av det en leder i varehandelen bør gjøre seg opp meninger om.

Les mer

Slik blir varehandelen bedre kjent med kundene!

16.okt.2018 11:02:21 / by Rohit Saggi posted in Digital tjenesteplattform, Whitepapers og e-bøker, Retail

Hvilke forventninger har kundene til varehandelen i årene som kommer, og hvilke digitale motreaksjoner kan vi vente oss?

Les mer

Rask digital utvikling

04.mai.2018 11:00:54 / by Ranja Pedersen posted in Integrasjonsdagene, Whitepapers og e-bøker

Alle bedrifter står overfor store endringer. Digitalisering og nye rammebetingelser i markedet kommer med både utfordringer og muligheter. Nytenkning og innovasjon som støtter nye forretningsmodeller er nå virksomhetens viktigste forutsetning for å lykkes.

Les mer

Produksjonssetting i skyen - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:29:58 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

Vi snakker om tjenesteorientert arkitektur som realiseres i Azure, med Docker containers og container-orkestrering med Kubernetes, eller Service Fabric. Noe av det vi lærte mer om under LEAP Nordic 2018, arrangert av Microsoft.

 

Les mer

Verdiøkende tjenester - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:29:07 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

En oppsummering av årets MS LEAP Nordic.

Les mer

Bygg for skyen - En oppsummering av årets MS LEAP Nordic

27.mar.2018 12:28:30 / by Paul Magnar Øverby posted in Whitepapers og e-bøker

Nyere historie viser at Microsoft har gått fra en strategi og kultur som var preget av lite samarbeid på tvers, begrenset innsyn, både internt mellom avdelinger og eksternt, til nå å være åpne for samarbeid på tvers av aktører, marked og plattformer.

 

Les mer