<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Vi søker systemutviklere og løsningsarkitekter

17.jan.2018 15:09:47 / by Ranja Pedersen posted in Rekruttering

Communicate har mange spennende oppgaver foran oss og utvider vårt team innen innovasjon og utvikling. En av hovedoppgavene blir å bidra aktivt i utviklingen av nye løsninger. 

Les mer

Hvor flink er du egentlig på Azure?

04.jul.2017 16:45:03 / by Ranja Pedersen posted in Rekruttering

Les mer