<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

Maskinlæring og dens revolusjon i en digitalisert verden

30.mai.2018 18:41:21 / by Rohit Saggi posted in Integrasjonsdagene, maskinlæring

Temaet som Davide Roverso skal snakke om i Halden i august handler om både kunstig intelligens og maskinlæring. Begge blomstrer i denne nye, digitale verden og interessen for praktiske applikasjoner eksploderer. 

Les mer