<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115782&amp;fmt=gif">

De viktigste forutsetningene for en digital plattform

13.jun.2018 00:45:30 / by Rohit Saggi posted in Integrasjon, Digitalisering, Digital tjenesteplattform, Integrasjonsdagene

For å lykkes med en digital plattform er det nødvendig å ha en forståelse for samspillet mellom data, identitetsstyring, integrasjon, API-Management og maskinlæring/kunstig intelligens. Dette er byggesteinene som er helt essensielle i arbeidet med å bygge en egen plattform for raskere, digital utvikling.

Les mer