Menu
Rask Digital Utvikling
Kontakt oss

Økt pasientsikkerhet med integrasjon

Rohit Saggi
02.okt.2018 23:24:33

Tannhelsetjenesten i Akershus er første fylkeskommune som er koblet til den nasjonale ordningen for elektroniske resepter. Råd og erfaringer deles villig med andre som vil oppnå det samme.Akershus Fylkeskommune_logo

 

- Det er viktig å investere i utvikling av bedre digitale løsninger i tannhelsetjenesten. Det gir større kvalitet i behandlingen og skjerper pasientsikkerheten, sier Kirsten Nerheim Ahlsen.

Hun er direktør for tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, og den første lederen i offentlig tannhelse som er i mål med dette viktige prosjektet.

Prosjektet skjøt for alvor fart i 2017. Målet var å integrere tannhelsetjenestens egenutviklede pasientjournalsystem mot Direktoratet for E-helse sin nasjonale løsning for e-resepter. Det skulle sikre tilgang til den nasjonale reseptdatabasen, slik at tannlegene enkelt kan foreskrive medisiner og få oversikt over medisineringen til den enkelte pasient. Informasjonen er svært viktig for å kunne tilby den tryggeste behandlingen.

- Det er ikke krav om å ha integrasjon mot e-resept, men et tydelig ønske fra våre ansatte. Vi er svært stolte over å være i mål med dette prosjektet, og gleder oss til fortsettelsen, sier hun.

Deler ut resepten

Tannhelsetjenestens 275 ansatte tilbyr gratis behandling til pasienter over hele fylket, og da til grupper som ikke alltid har oppdatert oversikt over alle sider ved sin medisinske status. Dette kan inkludere barn og unge, eldre, psykisk utviklingshemmede og de med nedsatt kommunikasjonsevne.

- Derfor er det så viktig at våre behandlere har informasjonen de behøver, sier Ahlsen.

Akershus Fylkeskommune_1

Arbeidet med integrasjonen tok lenger tid enn planlagt fordi prosjektgruppen måtte tråkke opp noen helt nye spor.

- Den tekniske jobben ble utført raskt og smidig. Utfordringen var at det tok lang tid for direktoratet å åpne seg mot våre systemer. Da de var klare, koblet vi oss hurtig på, sier hun.

En smidig prosess

- Vi har en offensiv digital strategi for tannhelsetjenesten. E-resept er først blant en rekke nye digitale tjenester som skal gi fordeler til både ansatte og pasienter fremover, sier Ahlsen.

Hennes kollega Lars Thore R. Hertzenberg, system og sikkerhetsansvarlig, i Akershus tannhelsetjeneste, har vært en viktig premissgiver inn i arbeidsgruppen.

Akershus Fylkeskommune_2
- Integrasjon av journalsystemet mot e-resept har lenge stått på blokka. En av de største utfordringene vi måtte løse var å implementere foreskrivningsmodulen i e-resept inn i vårt system. Derfor hadde vi behov for ekstern kompetanse på hvordan få systemene til å henge sammen.


- Det som tok oss 18 måneder, vil gå veldig mye raskere for andre fylkeskommuner, sier Hertzenberg som påpeker at utveksling av innovasjoner mellom fylkeskommuner er viktig for å lykkes med digital transformasjon på begrensede budsjetter.

Skal lage en digital tjenesteplattform

Gode erfaringer gir vann på mølla.

- Mange prosjekter skal i gang. Derfor jobber vi nå med en integrasjonsplattform som vil være viktig for å møte nye krav som kommer.

Hensikten er å ikke bruke penger på å kjøpe inn dyre nye journalsystem, men å hente ut nye typer fordeler fra fleksible systemer som kan kobles opp mot sentrale register. Et viktig ledd i dette er å finne en egnet skyløsning, og fortsette arbeidet med å skape en smart digital tjenesteplattform. Hensikten er å løsrive seg fra proprietære systemer, og enklere koble seg på tredjepartsfunksjoner, som at pasienter kan betale med Vipps.

- Vi ønsker oss en egen smart plattform der vi kan bygge mikrotjenester. Ambisjonene er høye i forhold til å skape tjenestebaserte løsninger. Det skal gi oss helt nye muligheter, sier Hertzenberg.

En god samarbeidsform

- Det er veldig positivt å samarbeide med Communicate, og vi hadde aldri fått dette gode resultatet uten deres hjelp. De er en stor aktør med store nettverk, og har funnet mange svar på hvordan vi bedre kan lykkes med rask digital utvikling, sier Herzenberg.

Svein Zakariassen, prosjektleder fra Communicate, er svært tilfreds med å ha bistått en kunde som har skapt gode rammer for at prosjektet skulle lykkes.

- Vi fikk muligheten til å gjøre et solid forprosjekt. Der identifiserte vi hvem som skulle delta i prosjektgruppen, analyserte alle aspekter ved prosjektet, kartla arbeidsprosessen, identifiserte utfordringene, og ble enige om målet, sier Zakariassen.

Fra dette ble det laget en innstilling som anslo tid, kostnader og krav til ressurser. Medlemmene i gruppen ble bedt om å forplikte tiden sin, ledelsen var beslutningsrask og -dyktig.

- Det var en stor fordel med en fremoverlent kunde som forsto hva vi skulle gjøre, og som var åpen for å gjøre ting på nye måter. Vi fikk god støtte, raskt svar ved behov og konstruktive utfordringer, noe som viste seg å være viktig, sier Zakariassen.

Godt forarbeid sikret også at den tekniske løsningen var oppe på få måneder. Den lange ventetiden på behandlingen fra direktoratet ble brukt til å løse andre viktige oppgaver. Prosjektet ble også godt dokumentert, slik at det kan komme andre fylkeskommuner til nytte. Også de som kjører Opus journalsystem.

- Resepten på prosessen og integrasjonen deler vi gjerne med andre fylkeskommuner som ønsker å oppnå det samme, avslutter Nerheim Ahlsen.

Vil du vite mer om prosjektet, eller diskutere integrasjon i offentlig sektor? Fyll ut skjema under så tar vi kontakt for en uforpliktende diskusjon.

Kontakt oss

Likte du innlegget? Få nyhetsbrev på mail